De juiste public affairs en lobbystrategie

Als organisatie wilt u innoveren. Dit kan betekenen: de toepassing van digitale technologie, het gebruik van data of de introductie van nieuwe (disruptieve) businessmodellen. Dit soort innovaties hebben natuurlijk impact op uw bedrijfsvoering, maar vaak ook op de omgeving. Zodra innovaties andere stakeholders treft, start het publieke debat. Hoe kan uw organisatie grip houden op deze discussie?  

Wat voor effecten uw innovaties hebben op andere belanghebbenden is niet altijd direct duidelijk. Tegelijkertijd kan de invloed van deze stakeholders op het relevante wet- en regelgevingskader groot zijn. Het is daarom van belang om in een vroeg stadium al onderdeel te zijn van de discussie in het publieke domein. De juiste public affairs strategie helpt u daarbij. 

Grip op de maatschappelijke discussie 

U wilt graag de regie in eigen hand houden. Maar mist hiervoor een plan van aanpak. Op welke wijze kan uw organisatie een betekenisvolle positie innemen in het maatschappelijke debat? En hoe kunt u invloed uitoefenen op de besluitvorming?  

Considerati Public Affairs helpt u maatschappelijk draagvlak te krijgen en behouden. We helpen u de dynamiek in politiek en maatschappij beter te begrijpen, zodat u betere besluiten kunt nemen. We vergroten het begrip en vertrouwen in de strategie van uw organisatie onder relevante stakeholders binnen de politiek, bedrijfsleven en de media.   

Dit doen we door relevante maatschappelijke trends in kaart te brengen en te analyseren. We signaleren vroegtijdig wet- en regelgeving in wording en kunnen u van de juiste lobby- en communicatiestrategie voorzien.  

Internationale partners

Politieke en maatschappelijke vraagstukken rondom digitalisering, data, arbeidsmarkt, mededinging en innovatie beperken zich uiteraard niet tot grenzen. Considerati Public Affairs kent haar weg binnen de Europese Unie en kan u ook in Brussel van een volledig advies voorzien. Ook beschikken wij over een sterk netwerk in Berlijn, London, Parijs, Rome, Madrid, Kopenhagen en Stockholm. Via onze Associate Principal Consultant Jan Barnes, gevestigd in San Francisco, slaan we de brug naar de VS. 
 
Lees hier meer over ons internationale netwerk. 

Overzicht van diensten

Strategie

Wij helpen bij het uitstippelen van uw strategie om maatschappelijk en politiek draagvlak te creëren of een specifiek (beleids)doel te realiseren.

Lees meer

Stakeholdermanagement

Wij creëren overzicht van uw stakeholderomgeving en adviseren en ondersteunen bij het opbouwen van relaties met stakeholders.

Lees meer

Effectieve Lobby

Wij helpen u om een effectieve lobby te voeren waarin we u begeleiden bij het toegang krijgen tot besluitvormers aangevuld met strategisch advies en creatief-inhoudelijke ondersteuning.

Lees meer

Monitoring en political intelligence

Wij monitoren non-stop nieuwe ontwikkelingen in de politiek, overheid, toezichthouders en de media op risico's en kansen voor uw organisatie. Dit doen we op basis van openbare bronnen, maar ook door signalen die wij via ons netwerk opvangen.

Lees meer

Strategische Communicatie

Wij helpen in het terugbrengen van complexe verhalen tot begrijpelijke boodschappen die u gemakkelijker overbrengt op stakeholders.

Lees meer

Interim en training

Wij bieden (tijdelijk) extra mankracht met onze Public Affairs experts die u namens uw organisatie kunt inzetten. Ook bieden wij Public Affairs trainingen aan waarmee u het meeste haalt uit uw public affairs activiteiten en relaties of de opbouw daarvan.

Lees meer

Regulatory Impact Assessment

Met een Regulatory Impact Assessment krijgt u inzicht in hoe beleidsontwikkelingen uw bedrijfsvoering raken, welke strategische keuzes gemaakt kunnen worden, en wat de gevolgen hiervan zijn.

Lees meer

Tweede Kamerverkiezingen 2023

De Tweede Kamerverkiezingen van 2023 staan voor de deur, het moment om proactief uw visie als bedrijf of organisatie op thema’s duidelijk te maken. Considerati kan in deze bepalende periode helpen om hier tijdig en accuraat op in te spelen.

Lees meer

Post-Brexit

Ook na uittreding uit de Europese Unie blijft het Verenigd Koninkrijk een invloedrijke samenwerkingspartner voor de EU en voor Nederland. Wij helpen u om de juiste public affairs strategie te bepalen ten aanzien van beide zijden van de Noordzee. 

Lees meer

Datalekken

Wij helpen u om bij een datalek het vertrouwen van uw omgeving te behouden.

Lees meer

Digitale transformatie

In een steeds feller debat over technologie helpen wij u met het optimaal positioneren van uw transformatie in de maatschappelijk discussie.

Lees meer

EU-lobby

Wetgeving wordt steeds meer in de EU bepaald. Wij helpen u om niet alleen in Nederland maar ook in Brussel impact te maken.

Lees meer

Verkiezingen

We helpen om tijdig en accuraat in te spelen op de verkiezingsagenda’s – van gemeenteraad tot Europees Parlement, van partijprogramma’s tot coalitieonderhandelingen en de uitvoering van het volgende coalitieakkoord. 

Lees meer

Crisis

Na een crisis kan de wereld er heel anders uit komen te zien. Considerati helpt u om strategisch te anticiperen op verschillende crises en een relevante en toekomstgerichte public affairs strategie te creëren. 

Lees meer

Policy Primer 2023

De policy primer is een high-level policy event dat beleidsmakers, politici en het bedrijfsleven samenbrengt om te discussiëren over de beslissingen die nodig zijn om innovatie en technologische transities in Nederland en Europa te versnellen. 

Lees meer

Leg uw vraag voor aan onze experts

Heeft u vragen over onze public affairs diensten? Neem gerust contact met ons op.

Neem contact met ons op ofBel mij terug