Hoe wordt uw vernieuwing ontvangen?

Het publieke debat over technologie en het gebruik van data is feller en sneller dan ooit tevoren. De snelheid van digitalisering, de toepassingen van technologie en impact van (big) data vraagt van organisaties dat ze bewuster onderdeel zijn van dit debat. Anders wordt de publieke opinie een bedreiging voor innovatie.

Inzet van technologie en slimmer gebruik van data biedt enorme kansen voor organisaties. Bij de overheid, in de zorg, in het mobiliteitsdomein en natuurlijk in het bedrijfsleven. Veel van deze vernieuwingen nemen we als gebruikers voor lief. Ze maken onze manier van leven, werken en reizen eenvoudiger. Al deze nieuwe verworvenheden worden de nieuwe standaard. Maar diezelfde innovatie ligt ook onder een vergrootglas.

Bedrijven en overheden die innoveren doen iets nieuws. Kiezen voor een oplossing die tot dan toe niet bestond of werd gebruikt. Daarmee wringt vernieuwing: met bestaande regels, met hoe we het tot dan toe gewend waren, met verwachtingen en met bestaande belangen. Die wrijving creëert ophef. En ophef leidt in veel gevallen tot uitstel of zelfs tot afstel. 

Om te voorkomen dat uw digitale transformatie tot maatschappelijke discussie leidt, is het essentieel dat u maatschappelijke acceptatie onderdeel maakt van uw transformatie. Door bewust te zijn van de politieke en maatschappelijke bezwaren van een nieuwe toepassing van technologie en nieuw gebruik van data. Door hierover vooraf in dialoog te gaan met belanghebbenden. Dan zet u als organisatie een risico om in kansen. 

Stel uw vraag aan onze experts

Heeft u een vraag over deze of een andere dienst? Neem gerust contact met ons op.

Contact ofBel mij terug