Praat uw organisatie voldoende mee bij het vormgeven van de toekomst?

Na een crisis kan de wereld er ineens heel anders uit komen te zien. Het is voor organisaties essentieel om zich continue rekenschap te geven van deze veranderende wereld(en) en actief een beeld te vormen van hun eigen positie daarin. 

Considerati helpt u om strategisch te anticiperen op verschillende crises en een relevante, opportune en toekomstgerichte public affairs strategie op te stellen.

Crisis als ‘window of opportunity’  

Crises vergroten de behoefte aan nieuw beleid. Geopolitieke, economische of gezondheidscrises leiden vaak tot policy windows; momenten waarin beleid vloeibaarder is dan anders.  

Organisaties die weten wat ze willen, kunnen actief gebruik maken van deze policy windows om de toekomst mede vorm te geven, ook om bijvoorbeeld maatschappelijk draagvlak voor hun eigen positie of innovatie te versterken. 

Nieuw beleid kan enorme impact hebben 

Nieuw beleid dat ontstaat tijdens een crisis, kan enorme implicaties hebben op de lange termijn. Ten tijde van de mondiale Covid-19 crisis speelde eerst het vraagstuk over de balans tussen economie en gezondheid. Er kwamen echter al snel meer fundamentele kwesties op tafel: over de-globalisering en protectionisme versus het versterken en weerbaar maken van mondiale ketens; over de keuze voor Chinese, Amerikaanse of toch Europese technologie; en over investeren in de economie die we kennen, versus versneld innoveren naar de economie van de toekomst.  

De impact van deze keuzes kan enorm zijn - positief of negatief. Het maatschappelijke en politieke krachtenveld bepaalt welke beleidsopties zullen winnen. Maar dat is geen geïsoleerd proces. Sterker nog, wie weet waar hij heen wil, kan actief helpen de toekomst vorm te geven. Door zijn wensen, ideeën en oplossingen aan beleidsmakers te presenteren en in goede dialoog helpen de toekomst vorm te geven. 

Considerati helpt u om de relevante vraagstukken te identificeren, strategisch te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen en een opportune en toekomstgerichte public affairs strategie op te stellen.  

Stel uw vraag aan onze experts

Heeft u een vraag over deze of een andere dienst? Neem gerust contact met ons op.

Contact ofBel mij terug