Wat is het plan van aanpak voor het bereiken van uw doel?

Wij helpen bij het uitstippelen van uw strategie om maatschappelijk en politiek draagvlak te creëren of een specifiek (beleids)doel te realiseren. Hierbij ondersteunen we in alle fases van uw public affairs strategie en helpen bij het opstellen van een scherpe vraag aan besluitvormers.

Bij het realiseren van uw doelen loopt u aan tegen wettelijke kaders of vertraging door het uitblijven van steun vanuit overheid, of u vreest een gebrek aan draagvlak in maatschappij voor uw bedrijf, product of dienst. Uw specifieke belang is echter afhankelijk van politieke agenda's, belangen van andere stakeholders in de maatschappij en de perceptie in de media.  

Vanuit de strategische doelen van uw organisatie, business unit of bijvoorbeeld een specifieke innovatie formuleren we samen met u concrete, haalbare en onderbouwde doelen voor wetgeving, beleid en draagvlak onder stakeholders. Samen komen we tot uw kernvraag aan overheid en politiek, met een actiegerichte lobbystrategie om deze ook te realiseren. Dit blijft niet beperkt tot Nederland, ook de EU-lobby nemen wij mee.

Deze strategie bouwen we op een analyse van de maatschappelijke context en mogelijke gevoeligheden, inzicht in het relevante stakeholderveld en onze kennis van het politieke krachtenveld. Op basis hiervan komen we tot een passend verhaal en de mogelijke middelen om optimaal draagvlak voor uw doelen te realiseren.   

Dit doen we via een vaste aanpak die u kan ondersteunen in één of alle fases. Van het bepalen van de concrete beleidsvraag aan politiek en overheid tot het opstellen en uitvoeren van het actieplan om uw lobbystrategie te realiseren. 

Stel uw vraag aan onze experts

Heeft u een vraag over deze of een andere dienst? Neem gerust contact met ons op.

Contact ofTerugbellen