Aan welke eisen moet onze innovatie (straks) voldoen?

Bestaande wet- en regelgeving is niet altijd gemakkelijk te vertalen naar nieuwe technologieën. Daarnaast kan toekomstige wetgeving grote impact hebben op de voorwaarden die gesteld worden aan innovatieve technologie.

Met een Regulatory Impact Assessment krijgt u inzicht in hoe beleidsontwikkelingen uw bedrijfsvoering raken, welke strategische keuzes gemaakt kunnen worden, en wat de gevolgen hiervan zijn.

Afhankelijk van uw specifieke vraagstuk analyseren we één of meerdere externe ontwikkelingen, gaan we uw organisatie in om innovatieve ambities (en bestaande projecten) te beschrijven, en rapporteren in de vorm die voor u de meeste meerwaarde heeft. Bijvoorbeeld in een strategiesessie, rapportage, presentatie, of workshop.

Zo krijgt u een beter beeld over externe ontwikkelingen en wat deze betekenen voor uw organisatie. Dit biedt u een uitgangspunt om toekomstige juridische, ethische en maatschappelijke aspecten van nieuwe technologie beter in te schatten. Op deze manier kunt u eerder uw positie bepalen ten opzichte van beleidsontwikkelingen, en zo betere strategische keuzes maken.

Europese AI-wetgeving

Om te toetsen of de toekomstige Europese AI-wetgeving uw bedrijf raakt en het dus gevolgen heeft voor uw bedrijf, faciliteert Considerati een Regulatory Impact Assessment (RIA). Een RIA geeft antwoord op vragen zoals:

(i) Raakt de AI-wetgeving uw bedrijf(svoering)?

(ii) Welke type AI-systemen (hoog/laag) ontwikkeld of gebruikt uw bedrijf?

(iii) Aan welke wettelijke verplichtingen dienen uw hoog-risico systemen te voldoen?

(iii) Welke risico's loopt uw bedrijf indien de wetgeving niet op de juiste wijze wordt geïmplementeerd?

(iv) Welke (strategische) keuze(s) dient u te maken voordat de wetgeving inwerking treedt?

Een RIA zorgt ervoor dat u een gedegen positie kan bepalen ten aanzien van de komende wetgeving. Considerati assisteert u daarbij graag.

Stel ons uw vraag

Bent u benieuwd naar de regulatory impact assessment of heeft u andere vragen? Neem gerust contact met ons op. Onze experts staan u graag te woord.

Neem contact met ons op ofBel mij terug