Waarmee kunnen wij u van dienst zijn?

Wij voorzien uw organisatie van pragmatische adviezen en dragen zorg voor de implementatie ervan. Wij vermijden theoretische exercities, zonder de nodige diepgang te verliezen. Bij data-gerelateerde vragen en incidenten leveren wij specialistische en ondersteuning om urgente maatregelen te kunnen nemen.

Privacy Compliance (check en advies)

Nu de AVG twee jaar van kracht is, is het zaak om uw privacy compliance op orde te hebben ‘en daarover te kunnen rapporteren (accountability plicht). Elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt, moet kunnen aantonen dat deze gegevensverwerking compliant gebeurt. Considerati helpt u met maatwerk privacy audits, zodat u de audit focust op de relevante aspecten van uw gegevensverwerking. Ook geeft onze rapportage u praktische en werkbare adviezen om eventuele risico’s te mitigeren door maatregelen te treffen.

Lees meer

Verwerkersovereenkomsten

Considerati heeft rijke ervaring met het opstellen, controleren, uitonderhandelen en verbeteren van verwerkersovereenkomsten en andere contracten om privacy- en datagerelateerde afspraken vast te leggen met bijvoorbeeld uw klanten, leveranciers, of andere derden. Wij kunnen voor u een onderhandelingstraject geheel overnemen, of juist een quick scan doen op een contract, al naar gelang uw vraag. U krijgt van ons niet een standaard antwoord, maar pragmatische hulp zodat u zich snel weer kunt focussen op uw core business.

Lees meer

Datalekken

Heeft u hulp nodig bij een (mogelijk) datalek? Bel dan direct: +31 20 737 00 69. Ook helpen wij u met strategisch advies over de communicatie met de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkenen bij het datalek zoals bijv. uw klanten, werknemers of patiënten, alsook het optimaal inrichten van uw incident response procedures.

Lees meer

Vergunningstraject Strafrechtelijke Gegevens

In principe is het verboden om strafrechtelijke gegevens te delen. Om deze gegevens alsnog te delen, bijvoorbeeld door het delen van zwarte lijsten met andere organisaties, kunt u een vergunning bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) aanvragen. Maar dit vergunningstraject is complex en op voorhand is het niet zeker dat de vergunning daadwerkelijk wordt verleend.

Lees meer

Cybersecurity

Het belang van cybersecurity kan niet overschat worden. Cybersecurity is onderdeel van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) maar ook van diverse specifieke wet- en regelgeving, zoals bijvoorbeeld de Telecommunicatiewet, de eIDAS-Verordening en de NIB-richtlijn. Ook is er vaak sectorale wetgeving waaraan uw organisatie moet voldoen. Considerati helpt u met deskundig advies.

Lees meer

Gegevensdeling in Samenwerkingsverbanden

Vaak worden in samenwerkingsverbanden (gevoelige) persoonsgegevens gedeeld. Samenwerkingspartners zijn in veel gevallen hoofdelijk aansprakelijk voor gezamenlijke gegevensverwerking. Wij helpen u met het opstellen van de juiste overeenkomsten en adviseren over o.a. welke gegevens, in welke gevallen, met welke partners gedeeld mogen worden; wie het aanspreekpunt zou moeten zijn naar de buitenwereld, en waar gegevens zouden mogen worden opgeslagen.

Lees meer

Privacy Governance

Om uw privacy compliance succesvol te borgen  in uw organisatie, en de juiste maatregelen op alle juiste plekken in uw organisatie uit te rollen, is een goede privacy governance onontbeerlijk. Considerati heeft rijke ervaring met het adviseren over succesvolle privacy governance programma’s en helpt u desgewenst bij het implementeren van deze progamma’s. Wij houden rekening met de kenmerken van uw organisatie en de sector waarin u opereert.

Lees meer

Privacy Compliance en Maturity Audit

Wij toetsen de volwassenheidsgraad van uw bedrijf voor wat betreft AVG-compliance. Achteraf ontvangt u een uitgebreid audit-rapport, een Considerati audit-verklaring en eventueel een verbeterplan voor betere AVG-compliance. Wij bieden ook een zelfscan aan waarbij u zelf uw bedrijf kunt toetsen.

Lees meer

Privacy Compliance en Maturity Scan

Considerati biedt u een handige tool om uw organisatie te scannen op privacy compliance en maturity. Deze scan is door onze experts gebaseerd op de huidige normenkaders van o.a. ISO, NOREA, CIP. Dit is een zelfscan die u zelf kunt uitvoeren, u ontvangt hierbij geen Considerati audit-verklaring zoals bij de Privacy Compliance en Maturity Audit.

Lees meer

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts

Heeft u juridische vragen over cookies, cookie compliant worden of een ander onderwerp? Neem gerust contact met ons op. Onze experts staan u graag te woord.

Neem contact met ons op ofBel mij terug