Wilt u strafrechtelijke gegevens delen met andere organisaties?

Uw organisatie wil strafrechtelijke gegevens delen met andere organisaties, om ervoor te zorgen dat alle deelnemende organisaties beter bewapend zijn tegen strafbare feiten. Denk bijvoorbeeld aan het voorkomen van fraude door onderling zwarte lijsten van fraudeurs te delen. In principe is het verboden om deze strafrechtelijke gegevens te delen. Om deze gegevens alsnog te delen kunt u een vergunning bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) aanvragen. Maar dit vergunningstraject is complex en op voorhand is het niet zeker dat de vergunning daadwerkelijk wordt verleend..

Vergroot de kans op een geslaagd vergunningstraject

Met de ervaring en expertise van Considerati vergroot u de kans op een succesvol vergunningstraject.

De voordelen van onze begeleiding zijn als volgt:

  • Considerati stelt een gezamenlijk privacy protocol voor de indienende organisaties op. Indieners dienen een gezamenlijk privacy protocol op te stellen waarin is omschreven hoe de persoonsgegevens verwerkt worden en hoe de voorgenomen gegevensdeling voldoet aan de eisen uit de AVG.
  • Considerati voert in samenwerking met de partijen de vereiste Data Protection Impact Assessment (DPIA) uit. Voordat de aanvraag daadwerkelijk kan worden ingediend moet er een Data Protection Impact Assessment (DPIA) worden uitgevoerd, omdat de deling van strafrechtelijke persoonsgegevens een hoog risico vormt voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen. Doordat Considerati vele DPIA’s heeft uitgevoerd en meerdere vergunningstrajecten heeft begeleid, zijn we in staat uw DPIA van een goede onderbouwing te voorzien.
  • Complete begeleiding van vergunningstraject met vergrote kans op slagen. Door de jarenlange ervaring met vergunningstrajecten en DPIA's weet Considerati welke aspecten een belangrijke rol spelen bij de vergunningsaanvraag.

Met Considerati neemt u de beste partner in de arm voor een geslaagd vergunningstraject.

Wat kunt u concreet van ons verwachten?

  • Privacy protocol voor de indienende organisaties
  • Data Protection Impact Assessment (DPIA)
  • Vergunningaanvraag en begeleiding
  • Projectmanagement gedurende het hele traject

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts

Heeft u juridische vragen over het vergunningstraject, over privacy wetgeving of een ander onderwerp? Neem gerust contact met ons op. Onze experts staan u graag te woord.

Neem contact met ons op ofBel mij terug