Wat zijn de mogelijkheden voor uw organisatie?

Door privacy compliance te optimaliseren voorkomt u handhaving door de toezichthouder. Wij denken graag met u mee over de mogelijkheden voor uw organisatie.

Privacy Compliance Check

U verwerkt persoonsgegevens in het kader van uw dienstverlening, maar weet niet of u daarbij voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)? Doe dan een privacy compliance check! Met onze privacy compliance check (ook wel 'privacy audit' genoemd) krijgt u direct inzicht in het huidige compliance niveau van uw organisatie, de sterke en zwakke punten van het privacybeleid en duidelijke aanknopingspunten voor verbeteringen.

Ook worden specifieke wet- en regelgeving op het gebied van privacy en databescherming die van toepassing is op uw sector meegenomen in de check en het advies. Na de check krijgt u direct een rapportage met daarin verbeterpunten (het privacy advies).

Privacy Compliance voordelen

Duidelijkheid over het niveau van compliance in uw organisatie kan grote voordelen opleveren:

  • U kunt de risico’s beter inschatten;
  • Uw stakeholders beter te woord staan over de wijze waarop de organisatie aan wet- en regelgeving voldoet;
  • Duidelijker prioriteren op de onderdelen die u wilt verbeteren.

De “quick wins” en grotere aanpassingen worden voor u uiteengezet en kunnen worden vertaald naar een roadmap voor uw organisatie.

 

Het is altijd fijn samenwerken met de consultants van Considerati. Ze zijn deskundig en prettig in de omgang. Voor onze organisatie is het belangrijk om zoveel mogelijk praktische oplossingen te zoeken voor GDPR-vraagstukken, waarvan onze medewerkers de achtergrond begrijpen en waarbij we compliant zijn met de wetgeving. De verschillende consultants waarmee we werken zijn goed in staat om ons op deze manier te helpen. Naast juridische uitleg waarop we moeten letten en waarom we iets op een bepaalde manier moeten regelen, wordt hun advies aangevuld met praktische suggesties en tips. Ipsos

Privacy compliance advies: hoe en waarom?

Om de blinde vlekken in het privacy beleid van uw organisatie te vinden en de privacy compliance te verbeteren, werkt u samen met onze juristen die gespecialiseerd zijn in privacy en databescherming. Wij informeren u over de standpunten van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), waardoor u, samen met ons, de handhavingsrisico's goed kunt inschatten. Wij kijken samen met u naar de AVG, maar kijken ook verder dan de wetboeken. Wij denken met u mee over hoe we privacy op een praktische en begrijpelijke manier in uw organsatie kunnen implementeren.

Het resultaat? Vertrouwen in uw bedrijf, een aanzienlijk sterkere concurrentiepositie en minder tot geen risico's met betrekking tot compliance.

Voor de overheid

Ook overheden en bestuursorganen vertrouwen op de specialistische privacykennis van onze juristen. Wilt u de Privacy Impact Assessment laten uitvoeren die sinds september 2013 verplicht is voor overheden? Of zoekt u expertise op het gebied van de AVG, de Wet politiegegevens en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in het bestuurlijk domein?

Onze experts kennen de wetgeving, uw sector, bijzondere positie en verantwoordelijkheid als bestuursorgaan. Ook hebben wij speciaal gescreende privacy juristen die beschikken over een verklaring van geen bezwaar op verschillende niveaus.

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts

Heeft u juridische vragen over een privacy compliance check, over compliance advies of een ander onderwerp? Neem gerust contact met ons op. Onze experts staan u graag te woord.

Neem contact met ons op ofBel mij terug