Privacy Governance advies

Privacy volledig beleggen in uw organisatie kan een uitdaging zijn. Een gestructureerde aanpak, waarbij aandacht is voor prioriteiten, is daarbij van groot belang. Door een logische opvolging van acties, duidelijke communicatie op verschillende niveaus en het opstellen van consequent beleid voorkomt u niet-nakoming van verplichtingen die volgen uit privacy wet- en regelgeving.

Privacy Governance: waarom heb ik het nodig?

Het is niet eenvoudig om grip te krijgen op alle verwerkingen van persoonsgegevens in uw organisatie. Als u goed en zorgvuldig wilt omgaan met privacy en persoonsgegevens, moet u de organisatie hierop inrichten. Hiervoor is een gestructureerde en programmatische aanpak noodzakelijk.

Een Privacy Governance Programma zorgt ervoor dat uw organisatie consequent en gecoördineerd met privacy en de bescherming van persoonsgegevens aan de slag gaat. Met een privacy governance programma kunt u aantonen dat uw organisatie op een verantwoordelijke manier omgaat met persoonsgegevens (accountability).

Privacy Governance Programma: de acht elementen

Bij het formuleren en uitvoeren van een privacybeleid gaat Considerati uit van acht elementen die ingevuld moeten worden om tot een succesvol privacy governance programma te komen. Deze acht elementen geven een duidelijk raamwerk voor het invullen van concrete acties.

De acht elementen zijn gebaseerd op de wettelijke eisen uit de AVG, de UAVG en internationale privacystandaarden zoals de OECD Guidelines en de AICPA Generally Accepted Privacy Principles. Ook de jarenlange ervaring van Considerati op het gebied van privacy advisering wordt meegenomen voor deze acht elementen.

De acht elementen van een goed privacy programma:

  1. Leiderschap
  2. Management & verantwoordelijkheid (accountability)
  3. Legitimeit
  4. Privacycultuur & bewustwording
  5. Beveiliging
  6. Product & service design
  7. Transparantie
  8. Monitoring & handhaving

Contact

Leg uw vraag voor aan onze experts

Heeft u juridische vragen over een privacy governance, over het proces hiervan of heeft u algemene privacy vragen? Neem gerust contact met ons op. Onze experts staan u graag te woord.