Waarom heeft u een verwerkersovereenkomst nodig?

De AVG verlangt van de verantwoordelijke dat hij overeenkomst aangaat met een verwerker over de wijze waarop de persoonsgegevens door de verwerker mogen worden verwerkt. Considerati kan u helpen bij het opstellen van een verwerkersovereenkomst. Onze experts hebben veel ervaring met het maatwerk dat hierbij komt kijken.

Bij het verwerken van persoonsgegevens maken veel partijen gebruik van een externe dienstverlener voor het verwerken van deze persoonsgegevens. “Verwerken” is een breed begrip, het kan gaan van gegevens inzien en opslaan tot gegevens bijwerken en vernietigen.

De partij die gegevens verwerkt in opdracht van een verantwoordelijke is aan te merken als verwerker in de zin van de AVG. De wet verplicht een verwerkingsverantwoordelijke om afspraken over de gegevensverwerking door de verwerker vast te leggen, dit wordt veelal gedaan in een verwerkersovereenkomst.

Naast dat het feit dat een verwerkersovereenkomst verplicht is, is deze ook heel nuttig. Met een verwerkersovereenkomst schept u duidelijkheid over bijvoorbeeld informatiebeveiliging bij de verwerker en de handelswijze van de verwerker na een datalek, maar kunt u ook uw aansprakelijkheidsverdeling regelen. Dat is van belang omdat de verwerkingsverantwoordelijke op grond van de Wet meldplicht datalekken en AVG tevens aansprakelijk wordt gehouden voor datalekken bij de verwerker.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming kan door de toezichthouder een boete van maximaal 10 miljoen euro of 2% van de jaarlijkse omzet worden opgelegd bij het ontbreken van afspraken tussen een verwerkingsverantwoordelijke en een verwerker. Het is dus verstandig om goede en duidelijke afspraken te maken.

 

Stel uw vraag aan onze experts

Heeft u een vraag over deze of een andere dienst? Neem gerust contact met ons op.

Contact ofBel mij terug