Alleen awareness van de impact van technologie is niet genoeg om het verschil te maken. Daar zijn duidelijk beleid, processen, en verantwoordelijkheden voor nodig. Met het Considerati Digital Ethics Framework heeft uw organisatie een duidelijk kader om digitale ethiek in uw organisatie te implementeren en te evalueren.

Een Digital Ethics Framework verankert digitale ethiek op een duurzame wijze in uw organisatie. Dit kader beschrijft en operationaliseert de governance rond digitale ethiek. Dit zorgt ervoor dat u erop kunt vertrouwen dat uw organisatie zorgvuldiger te werk gaat en risico’s voor u kleiner worden. Wanneer moet welke interventie worden gedaan? Welke verantwoordelijkheden zijn belegd? Wat doen we bij een calamiteit?

Wij ontwikkelen het Digital Ethics Framework op basis van de kenmerken van de organisatie. Zo kan voor kleine organisaties bijvoorbeeld bestaande DPIA verbreed worden zodat ook ethische principes en maatschappelijke acceptatie wordt meegewogen. In grotere organisaties of organisaties die regelmatig complexe afwegingen rond innovatieve toepassingen moeten maken, kan een ethische commissie uitkomst bieden. Deze toetst nieuwe projecten aan een vastgesteld kader en geeft advies.

Afhankelijk van bestaande structuren en processen binnen uw organisaties zetten we de governance op of helpen we u met het aanpassen van bestaande processen, zodat uw organisatie op een duurzame manier ethische en maatschappelijke aspecten van technologie meeneemt.

De adviseurs van Considerati hebben jarenlange ervaring met strategische vraagstukarken en risicobeheersing bij de inzet van digitale technologie bij overheden, multinationals en kleinere organisaties. Maak gebruik van onze ervaring met juridische, ethische en maatschappelijke vraagstukken rond gebruik van data en technologie voor een pragmatische en uitvoerbare Digital Ethics Framework.

Stel ons uw vraag

Bent u benieuwd naar Digital Ethics Framework of heeft u andere vragen? Neem gerust contact met ons op. Onze experts staan u graag te woord.

Neem contact met ons op ofBel mij terug