Vertrouw op een ervaren DPO

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt eisen rondom gegevensbescherming. Dit betekent dat u in veel gevallen maatregelen moet nemen om ervoor te zorgen dat u in lijn met de privacywetgeving handelt. Met onze DPO as a Service (DPOaaS) beschikt u zonder grote investeringen over een gekwalificeerde Functionaris voor Gegevensbescherming.

Goed van start  

Met DPOaaS registreert Considerati zich als Functionaris Gegevensbescherming van uw organisatie. Als DPO verzorgen wij alle taken en verantwoordelijkheden die van een DPO (zoals bedoeld in artikel 37 van de AVG) worden verwacht. Zo houden we bijvoorbeeld toezicht op de naleving van de privacywetgeving of verzorgen trainingen voor medewerkers van uw organisatie. Daarnaast vervullen we als DPO een adviserende rol. Wij geven u advies over kwesties die variëren van privacy tot vragen over de rechtmatigheid van gegevensverwerking. 

DPOaaS is beschikbaar op parttime of fulltime basis en is een flexibele dienst die kan worden afgestemd op uw organisatie. Considerati heeft het voordeel een geregistreerde DPO te zijn voor vele organisaties, actief in verschillende sectoren.

De exacte invulling van onze DPOaaS hangt af van verschillende factoren: 

 • De omvang van uw organisatie, rekening houdend met de gecentraliseerde of gedecentraliseerde besluitvormingsprocessen;
 • De ambitie van uw organisatie op het gebied van privacy en gegevensbescherming;
 • Het AVG-volwassenheidsniveau van uw organisatie.

Het volgende nemen we voor u uit handen

Alle legal consultants van Considerati hebben een juridische achtergrond en diepgewortelde kennis van privacy- en gegevensbeschermingswet- en regelgeving, waaronder ruime ervaring met AVG-implementatieprojecten en het opzetten van robuuste Privacy Governance Programma’s.

Met onze DPOaaS-oplossing krijgt uw organisatie een vertrouwde adviseur die in staat is samen te werken met de relevante stakeholders van uw organisatie, voor hoogwaardig en praktisch advies over de AVG. Tijdens de gehele dienstverlening zal de DPO een proactieve aanpak hanteren en daarbij de bredere bedrijfsambities en -strategie van uw organisatie nauwlettend bewaken. Uiteraard zal onze DPO onafhankelijk de AVG-naleving monitoren en kwesties signaleren die verbetering behoeven.

De volgende diensten voeren we voor u uit:

 • het geven van strategisch en praktisch advies over het waarborgen van de naleving van AVG-verplichtingen;
 • het monitoren van AVG-naleving in de gehele organisatie;
 • het verzorgen van trainingen en bewustwordingssessies over de AVG;
 • advies en ondersteuning verlenen met betrekking tot Data Protection Impact Assessments (DPIA's);
 • het geven van antwoorden op vragen van medewerkers, klanten en externe partijen met betrekking tot privacy en gegevensbescherming;
 • het verlenen van hulp in geval van beveiligingsincidenten en inbreuken in verband met persoonsgegevens, met inbegrip van meldingsplichten;
 • communiceren met toezichthoudende autoriteiten namens, en in afstemming met, uw organisatie;
 • en het bieden van voortdurende informatie en updates over relevante ontwikkelingen op het gebied van digitale technologie, privacy en gegevensbescherming.

Als onderdeel van de DPOaaS is bij Considerati standaard een beroepsaansprakelijkheidsverzekering inbegrepen van maximaal € 10.000.000.

 

Considerati vervult voor ons de FG-rol. Het is een fijn idee dat zij bij een onverhoopt datalek voor ons klaar staan. InAdmin Riskco

 

DPO-Support  

Heeft uw organisatie al een DPO, maar staat zijn/haar daadkracht onder druk door een gebrek aan tijd, kennis en/of ervaring? Dan biedt Considerati DPO-Support aan. 

Leg uw vraag voor aan onze experts

Heeft u vragen over de DPO as a service, wilt u advies over de hulperlening of heeft u andere vragen? Neem gerust contact met ons op. 

Contact ofBel mij terug