Europa werkt hard aan de AI Act die AI zal reguleren. Considerati geeft u met een AI Gap Assessment snel inzicht in het huidige complianceniveau van uw organisatie ten opzichte van deze aankomende AI-regelgeving en de principes die daaraan onderliggend zijn. Ook levert Considerati advies over de beste weg om het complianceniveau te verhogen, met een praktische roadmap waarbij we uw organisatiedoelstellingen goed in het oog houden. Hierdoor mitigeert u compliancerisico’s en verkleint u de kans op reputatieschade, terwijl u uw organisatiedoelen kunt behalen.

Een AI Gap Assessment geeft antwoord op vragen zoals:

  • Welke type AI-systemen (hoog/laag risico-systeem) ontwikkelt of gebruikt uw bedrijf?
  • Aan welke wettelijke verplichtingen moeten uw hoog-risico AI-systemen voldoen?
  • Welke maatregelen zijn nodig om compliancerisico’s te mitigeren?

Projecten in de praktijk 

AI Gap Assessment Fintech organisatie

Voor een onderneming in de fintech sector heeft Considerati een AI Gap Assessment uitgevoerd, resulterend in een handzame roadmap waarin prioriteiten en mitigerende maatregelen zijn geadviseerd, gebaseerd op de huidige tekst van de aankomende Europese AI-wetgeving.

AI Roadmap

Voor een publieke organisatie heeft Considerati in kaart gebracht wat de impact is van de aankomende Europese AI-Verordening op de bedrijfsvoering en inzet van AI binnen de organisatie, en een roadmap opgeleverd die behulpzaam is op de weg naar compliance met de huidige tekst van de aankomende AI-Verordening.

Ontwikkeling AI Impact Assessment (AIIA)

Voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft Considerati in een publiek-privaat samenwerkingsverband samen met ECP Platform voor Informatiesamenleving het AI Impact Assessment (AIIA) ontwikkeld. In dit assessment zijn onder meer NEN- en ISO-normen, de AVG (Algemene Verordening Gegegevensbescherming) en de aankomende AI-Verordening gecombineerd.

Stel ons uw vraag