Ethische vragen bij AI en andere nieuwe technologie

Nieuwe technologie, zoals Artificial Intelligence (AI) roept ethische vragen op. Voor duurzaam succes van uw organisatie is vertrouwen in technologie noodzakelijk. Er zijn veel ethische principes, handreikingen, rapporten en toetsingskaders, maar alles valt of staat bij de vertaling hiervan naar de praktijk. Considerati begrijpt complexiteit van dit vraagstuk en helpen we u bruikbare ethische kaders toe te passen die aansluiten bij uw organisatiedoelstellingen en uw risico’s beperken. 

Digitale ethiek succesvol implementeren

De experts van Considerati hebben kennis van de juridische en ethische kaders die belangrijk zijn voor verantwoorde inzet van technologie, en ervaring in het praktisch toepassen van deze kennis. Daardoor kunnen we u duidelijke en pragmatische oplossingen aanreiken voor ethische vraagstukken rondom nieuwe technologie, van het inzetten van AI, tot het betreden van de Metaverse of vooruitblikken naar de inzet van quantum technology.

Considerati kijkt met een brede blik naar de impact van nieuwe technologie en houdt in haar advisering uw organisatiedoelstellingen in het oog. Dit levert praktische oplossingen op voor vragen die in eerste instantie veelomvattend kunnen lijken.

Diensten overzicht

AI Gap Assessment & Roadmap

AI biedt grote kansen, maar roept ook vragen op. Een AI Gap Assessment geeft u inzicht in de risico’s rond een nieuwe toepassing van AI zodat u deze risico’s kunt mitigeren, de kans op reputatieschade verkleint, en voorbereid bent op compliance met de aankomende AI-regelgeving. 

Lees meer

Ethics officer

Considerati kan ervaren experts beschikbaar stellen om in uw organisatie tijdelijk of als outsourcing de rol van (digital) ethics officer te vervullen. Vanuit die rol helpt Considerati digitale ethiek te implementeren in uw organisatie.

 

Lees meer

IAMA

Een IAMA is een waardevol instrument om de impact van algoritmes te bepalen op mensenrechten, mits het goed wordt uitgevoerd. De impact op uw organisatie kan groot zijn. De vraagstukken zijn complex en er worden uiteenlopende rollen betrokken. Wij helpen u graag met praktische en doeltreffende begeleiding.

Lees meer

Digital Ethics Framework

Met het Considerati Digital Ethics Framework heeft uw organisatie een duidelijk kader om digitale ethiek in uw organisatie te implementeren en te evalueren, met duidelijk beleid, processen, en verantwoordelijkheden die aansluiten bij uw bedrijfsprocessen.

Lees meer

AI Governance

Considerati helpt u met het inrichten van een praktische AI governance-structuur die past bij uw organisatiedoelstellingen, de potentie van AI maximiseert en uw risico’s beperkt. 

Lees meer

Regulatory Impact Assessment

Met een Regulatory Impact Assessment krijgt u inzicht in hoe beleidsontwikkelingen uw bedrijfsvoering raken, welke strategische keuzes gemaakt kunnen worden, en wat de gevolgen hiervan zijn.

Lees meer

AI-resources 2023

Als voorlopers op het gebied van ‘Responsible AI’ kunnen wij u als geen ander helpen met de ethische en juridische eisen die aan uw AI toepassing worden gesteld. Van ontwerp tot uitrol. Ontdek samen met ons op een zorgvuldige wijze de grenzeloze mogelijkheden van AI voor uw organisatie.

Lees meer

Workshop AI Act

In de workshop AI Act zetten we de nieuwe wetgeving uiteen, geven we de deelnemers een duidelijk overzicht van de eisen van de nieuwe wetgeving, en laten we via een overzichtelijk stappenplan zien hoe uw organisatie zich kan voorbereiden op de inwerkingtreding van deze wetgeving.

Lees meer

Workshop IAMA

In de workshop IAMA richten we ons op een volledige uiteenzetting van het toetsingskader. Wat is het doel en inhoud, wanneer is het verplicht, hoe voert u de IAMA uit en hoe staat het in verband met andere assessments, zoals de DPIA.

Lees meer

Workshop Digitale Ethiek

In de Workshop Digitale Ethiek leren we u de kansen en de risico’s van digitalisering en data(-analyse) herkennen.

Lees meer

Workshop Innovatiedialoog

In deze workshop kijken we naar hoe een technologie het best geïmplementeerd kan worden in de organisatie, met een brede blik op de samenleving. We leren het signaleren van de belanghebbenden en de risico’s, en kijken welke handelingsopties er zijn om de risico’s te verkleinen. 

Lees meer

Workshop Responsible AI

In de workshop Responsible AI Governance reiken we u handvatten aan om de impact van AI te kunnen inschatten. Daarnaast bespreken we hoe de risico’s kunnen worden gemitigeerd en waar de maatregelen binnen de organisatie belegd moeten worden.

Lees meer

Vraag het onze experts

Heeft een vraag over onze Responsibe AI diensten, wilt u advies of heeft u een andere vraag? Neem gerust contact met ons op. Onze experts staan u graag te woord.

Contact ofBel mij terug