Aan welke eisen moet innovatie (binnenkort) voldoen? 

Bestaande en toekomstige wetgeving kan grote impact hebben op de voorwaarden die gesteld worden aan innovatieve technologie. Om geen onnodige risico’s te lopen, is een Regulatory Impact Assessment een goede start. Considerati helpt u om in beeld te krijgen hoe (aankomende) wetgeving uw organisatie raakt, of invloed heeft op de inzet van nieuwe technologie. 

Een Regulatory Impact Assessment geeft antwoord op vragen zoals: 

  • Welke wet- en regelgeving heeft (mogelijk) impact op uw organisatie of innovatie?
  • Welke risico's loopt uw bedrijf als de wetgeving niet op de juiste wijze wordt geïmplementeerd?
  • Welke strategische keuzes dient u te maken voordat de aankomende wetgeving in werking treedt?

Sector- of technologiespecifieke assessments

Daarnaast is Considerati betrokken bij de ontwikkeling van sector- of technologiespecifieke assessments. Voorbeelden hiervan zijn het Kinderrechten Impact Assessment dat momenteel in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt ontwikkeld, en het Explanatory Quantum Impact Assessment dat Considerati in een publiek-privaat samenwerkingsverband samen met ECP Platform voor Informatiesamenleving heeft opgeleverd.

Projecten in de praktijk 

Legal and ethical impact analysis on entering the Metaverse

Voor een grote internationale retailorganisatie heeft Considerati onderzocht wat de wettelijke en ethische risico’s zijn van toetreden tot de Metaverse. Ons rapport geeft antwoord op onder meer de volgende vragen: welke regelgeving kan een rol gaan spelen bij deze strategische keuze? Wat zijn de privacyrisico’s? Wat zijn de ethische en maatschappelijke risico’s, bijvoorbeeld met betrekking de environmental footprint

Policy Prototyping 

Voor een van de leading social media platforms heeft Considerati geholpen om de AI-Verordening te testen in de praktijk, wat belangrijke inzichten heeft opgeleverd over de toepassing van deze aankomende regelgeving en de impact daarvan op bedrijfsmodellen.

Stel ons uw vraag

Bent u benieuwd naar de regulatory impact assessment of heeft u andere vragen? Neem gerust contact met ons op. Onze experts staan u graag te woord.

Neem contact met ons op ofBel mij terug