Datagedreven en/of AI-enabled werken op een verantwoorde manier, met oog voor ethische aspecten. Considerati geeft praktisch advies over een op maat gemaakt ethisch afwegingskader, dat is toegesneden op uw organisatie en waarbij uw organisatiedoelen in het oog zijn gehouden. Dit Digital Ethics Framework borgt het ethisch afwegingskader in uw organisatie en versnelt uw executie van uw (AI-) innovatiestrategie.

Considerati is gespecialiseerd in het samenbrengen van de voor u relevante wetgeving, sector- of technologiespecifieke normatieve kaders, verwachtingen van stakeholders in een concreet ethisch kader. Onze hulp strekt verder dan het opleveren van kaders. Onze focus ligt al in de ontwerpfase op het uiteindelijk goed kunnen inbedden in governance en bedrijfsprocessen.  

Output

Onze dienstverlening levert de output op die voor uw organisatie het beste werkt. Dit kan verschillende vormen hebben, bijvoorbeeld:  

  • Praktisch Digital Ethics Framework voor de organisatie;
  • Beslisschema’s voor specifieke afdelingen;
  • Visuals van de organisatiewaarden van de organisatie;
  • Training of workshops voor, medewerkers, management en/of stakeholders;
  • Faciliteren van innovatie- en ethiekdialogen

Projecten in de praktijk 

Ethisch afwegingskader datadelen

Voor een publieke organisatie heeft Considerati een ethisch afwegingskader omtrent verantwoord datadelen ontwikkeld. De organisatie worstelde met verzoeken van derde partijen rondom het delen van data. Hoewel daar in bepaalde gevallen juridische mogelijkheden voor waren, voelde dat niet altijd juist. Om meer richting te geven aan dit soort ethische dilemma’s heeft Considerati een ethisch afwegingskader ontwikkeld. Dit kader werd gebaseerd op een stakeholder-dialoog, de organisatiewaarden en bestaande normatieve kaders. Het op maat gemaakte afwegingskader geeft deze organisatie een generieke normatieve richting, toegesneden op de context. Daarnaast beschikt de organisatie nu over een concreet proces om van een dataverzoek naar een passend antwoord te komen. Ook heeft Considerati geassisteerd bij het inbedden van het kader in de bestaande organisatieprocessen en governance van deze organisatie.

ESG Partner framework 

Voor een internationaal technologiebedrijf heeft Considerati een ESG Partner Framework ontwikkeld waarmee het bedrijf op basis van ESG-criteria snel en doordacht kan afwegen met welke partners en leveranciers het bedrijf kan samenwerken, en met welke niet.

Stel ons uw vraag

Bent u benieuwd naar Digital Ethics Framework of heeft u andere vragen? Neem gerust contact met ons op. Onze experts staan u graag te woord.

Neem contact met ons op ofBel mij terug