Zijn hosting providers straks eerder aansprakelijk voor inbreuken op auteursrecht door hun gebruikers?

Terug naar articles

21 April, 2017

Wat-zijn-cookies-Considerati

De Europese onderhandelingen over het voorstel ‘auteursrechten in de digitale interne markt’ (COM (2016) 593) zijn inmiddels in volle gang. Naarmate de discussie vordert worden de consequenties van het voorstel steeds meer duidelijk. In deze blog zetten wij op een rijtje wat het voorstel precies inhoudt en welke consequenties het met zich meebrengt. 

Huidige situatie

Op dit moment bestaan er twee richtlijnen op dit gebied: de Richtlijn 2001/29/EG inzake de harmonisatie van het auteursrecht en de Richtlijn 2000/31/EG inzake elektronische handel (E-commerce Richtlijn).

De E-commerce richtlijn bepaalt in artikel 14 onder welke voorwaarden dienstverleners die als (online) tussenpersoon optreden van aansprakelijkheid zijn uitsloten voor de informatie die zij op verzoek van derden (gebruikers) opslaan en aanbieden. Een tussenpersoon is onder het ‘hosting regime’ niet aansprakelijk voor de onrechtmatige informatie wanneer zij deze direct offline haalt zodra zij daadwerkelijk kennis heeft van de onmiskenbare onrechtmatigheid van de informatie. Een procedure hiervoor wordt ook wel een notice and takedown procedure genoemd.

Bepaalde online tussenpersonen kunnen zich niet beroepen op de aansprakelijkheidsuitsluiting voor hosting providers, bijvoorbeeld omdat zij actief kennis nemen van de informatie die hun gebruikers via hun platform opslaan. Dit doen zij door onder andere het aanbod te registeren, te bewerken door het te categoriseren of door advertenties op de inhoud af te stemmen.

Laten we voor het gemak het eerste type hosting provider een ‘passieve’ hosting provider noemen en de tweede een ‘actieve’ hosting provider.

Voorstel

Auteursrecht is in de informatiemaatschappij steeds lastiger te beschermen doordat het voor mensen steeds eenvoudiger is om (auteursrechtelijk beschermde) werken via het internet te verspreiden. Om die reden heeft het auteursrecht volgens de Europese Commissie aanvullende bescherming nodig.

Uit het voorstel komt allereerst de verplichting naar voren dat de actieve hosting provider een licentieovereenkomst dient te sluiten indien deze voorziet in opslag van en toegang tot auteursrechtelijk beschermde werken. De cruciale vraag is hier echter wanneer een hosting provider in opslag en toegang tot auteursrechtelijk beschermde werken voorziet. Het dienstenaanbod van de hosting provider moet volgens het voorstel in ieder geval verder gaan dan de loutere beschikbaarstelling van fysieke faciliteiten. Daarnaast moet de hosting provider een handeling van mededeling aan het publiek verricht. Deze zeer ruim opgestelde criteria worden verder niet verduidelijkt in het voorstel.

Om de werking van deze licentieovereenkomst en de bescherming van auteursrechtelijk beschermde werken te waarborgen moet de actieve hosting provider, onder het voorstel, daarnaast ook passende en evenredige maatregelen nemen, zoals het gebruik van doeltreffende technologieën voor pro-actieve herkenning van auteursrechtelijk beschermde inhoud.

Conclusie

Het is nog onzeker wat de reikwijdte van deze onderdelen van het voorstel precies gaat worden. Zonder verduidelijking of verscherping van de criteria waaronder een actieve hosting provider aanvullende maatregelen moet nemen, is de kans aanwezig dat de groep hosting providers die extra (kostbare en dienst vertragende) maatregelen moet nemen om auteursrechtelijk beschermde werken te beschermen bijzonder ruim kan worden geïnterpreteerd.

Considerati volgt deze discussie op de voet. Wilt u weten of dit voorstel gevolgen voor uw dienstverlening kan hebben? Neem dan contact met ons op!

,

Gerelateerde blogs

Emotieherkenningssoftware en privacy, hoe zit dat?

De afgelopen jaren zijn grote stappen gezet in de ontwikkeling van softwareprogramma’s die...

Lees meer

Het EU-VS Privacy Shield: aftellen tot de eerste jaarlijkse herziening | Considerati

Het EU-VS Privacy Shield: aftellen tot de eerste jaarlijkse herziening

Op 18 september 2017 vindt in de Verenigde Staten de eerste jaarlijkse herziening plaats van het...

Lees meer

Op de hoogte blijven?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. Zie ons privacy statement.