AI impact assessment (AIIA) mede ontwikkeld door Considerati

Vandaag heeft Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat de mede door Considerati ontwikkelde AI impact assessment (AIIA) in ontvangst genomen. De impact assessment biedt organisaties een raamwerk om relevante juridische en ethische aspecten van AI te identificeren zodat de juiste afwegingen gemaakt kunnen worden.

Door de snelle technologische ontwikkelingen, veranderende publieke opinie, en steeds prominentere beleidsvragen is het wegnemen van risico’s en het vergroten van vertrouwen essentieel voor een duurzame inzet van AI. Daarnaast zorgt onduidelijke regelgeving voor vraagstukken rond (her)gebruik van data, transparantie van algoritmes, en rechten van betrokkenen.

De groeiende aandacht voor digitale ethiek en de impact van AI maakt een systematische afweging van verschillende belangen noodzakelijk voor het succes van AI-toepassingen.

In 7 stappen ethische en juridische kaders van AI in beeld

De AIIA helpt bij het maken van deze afweging. In 7 stappen geeft de assessment organisaties houvast bij het bepalen van relevante ethische en juridische kaders van een AI-toepassing. De impact assessment helpt zo bij het nagaan of een toepassing verantwoord, betrouwbaar, transparant en veilig is. Daarmee is de AIIA essentieel voor organisaties die op een verantwoorde manier willen innoveren.  

De AIIA draagt bij aan een accurate inschatting en risico’s rond de inzet van AI. Bedrijven en overheden kunnen de AIIA gebruiken om vertrouwen in een AI-toepassing op te bouwen. Hoewel het uitvoeren van een AIIA nog vrijwillig is, geeft het een duidelijk signaal naar belanghebbenden dat een organisatie de inzet van AI serieus neemt. 

Prikkelende vragen voor verantwoorde implementatie

Considerati faciliteert de AI impact assessment met een multidisciplinair team (privacyjurist, ethicus, stakeholdermanager). In prikkelende workshops helpen wij jouw organisatie na te gaan welke ethische- en juridische vraagstukken relevant zijn voor jouw organisatie.  Aan de hand van deze vraagstukken formuleren wij praktisch advies dat jou verder helpt om de kansen van AI op een verantwoorde manier te benutten. 

Ben je benieuwd naar onze dienstverlening voor AI? Hier lees je alles over onze AI dienstverlening. Een AIIA afnemen of heb je vragen? Neem direct contact op met Joas van Ham of Bart Schermer.

Download de AI Impact Assessment hier.