Naar nieuwe kansen voor AI

De Europese Commissie (EC) heeft recentelijk haar plannen voor een strategie omtrent artificiële intelligentie (AI) gepresenteerd. Het plan pakt technologische, ethische, juridische en sociaal-economische aspecten aan om ervoor te zorgen dat het belang van de Europese burger wordt gewaarborgd en verbeterd door de opkomst van AI. Deze geavanceerde technologie kan een sleutel bieden tot nieuwe economische groei.

AI is een onderwerp dat strategische aandacht behoeft die de EU het tot nog toe beperkt schonk. China en de VS hebben al een voorsprong doordat zij de afgelopen jaren flink hebben geïnvesteerd. Wetenschappers waarschuwen uitdrukkelijk: de EU moet oppassen om niet afhankelijk te worden van de innovatiekracht van andere internationale grootmachten en juist zelf investeren in innovatie en ontwikkeling door middel van AI. Met de nieuwe plannen wil de Europese Commissie een inhaalslag maken door gezamenlijk met alle lidstaten te gaan investeren.

In het plan worden drie doelen uiteen gezet:

1. Vooruitlopen op technologische ontwikkeling en aanmoedigen van publieke en private investeringen

Het aanmoedigen van investeringen is van groot belang. De EC kan niet alle onderzoeken en ontwikkelingen zelf financieren. Om echt vooruit te kunnen lopen moet heel Europa bijdragen volgens de Commissie en op dit moment lopen met name de private investeringen achter. Voor het einde van 2020 moeten de publieke en private investeringen gezamenlijk met ten minste 20 miljard euro gestegen zijn. De Commissie begint zelf met een investering van 1,5 miljard in het Horizon2020 programma.

2. Voorbereiden op sociaal-economische veranderingen die teweeg worden gebracht door AI

De Commissie vindt het belangrijk voor overheden om bewust te zijn van de link tussen de ontwikkeling van artificiële intelligentie en de effecten daarvan op het sociale stelsel, doel 2 in het plan. In zijn blog legt Bendert Zevenbergen, Princeton University onderzoeker en academic liaison van Considerati uit waarom dat van belang is.

3. Verzekeren van een stevig ethisch en juridisch raamwerk

Met het derde doel wil de Commissie zich internationaal onderscheiden van andere grootmachten. In mijn vorige blog stipte ik de keerzijde van de ontwikkeling van AI al aan. De Europese Commissie vindt het van groot belang dat ethiek en grondrechten zoals privacy gewaarborgd worden, iets waar in China en de VS juist nog weinig aandacht aan is besteed.

Deze langverwachte strategie zou goed uit kunnen pakken voor Europa. Het standpunt van Nederland ten opzicht van de plannen is positief. Het wegstromen van zowel investeringen als tech-talent kan ermee worden tegen gehouden. De economie kan ermee worden gestimuleerd. Wel ziet het kabinet het als een randvoorwaarde voor technologische ontwikkeling dat er in voldoende mate aandacht wordt besteed aan publieke waarden en belangen.

Benieuwd wat dit voor uw organisatie betekent en waar de kansen liggen? Neem gerust contact met ons op.

Bart Pegge Managing Director Public Affairs

Meer weten over dit onderwerp?

pegge@considerati.com +31 (0) 644768320