Auteursrechtrichtlijn

De AVG beschermt ook inaccurate gevolgtrekkingen op basis van statistische gegevens. Of korter: onjuiste persoonsgegevens zijn óók persoonsgegevens. Dat bevestigt Oostenrijkse toezichthouder (DSB) met haar onderzoek naar de Oostenrijkse post (Österreichische Post AG). De onbetrouwbaarheid van (afgeleide) gegevens maakt de AVG niet minder van toepassing. Sterker nog: organisaties hebben de plicht de juistheid van persoonsgegevens na te streven en passende wiskundige en statistische procedures te hanteren.

Politieke voorkeuren in de brievenbus

Het blijkt dat naast het bezorgen van brieven en pakketten het bedrijf ook adressenbestanden van individuen en bedrijven aanbiedt. Je kunt naar eigen smaak kenmerken kiezen waar de adressen aan moeten voldoen (bijvoorbeeld: sekse, leeftijd, locatie, voorkeuren). Het blijkt dat hier ook politieke voorkeur op basis van statistische gegevens onder valt.

Volgens de Oostenrijkse toezichthouder heeft het postbedrijf geen grondslag om de bijzondere persoonsgegevens te verwerken. Een woordvoerder van het bedrijf stelt dat hier geen sprake is van een bijzondere persoonsgegevens omdat het alleen gaat om de kans dat iemand een politieke voorkeur heeft. Uit een steekproef van een Oostenrijks TV programma bleek de helft van de profielen juist te zijn. De Oostenrijkse post heeft in ieder geval hoger beroep aangetekend tegen het besluit van de toezichthouder.

Juistheid van persoonsgegeven in de AVG

Het is de vraag voor welk doel gegevens van deze kwaliteit geschikt zijn. Maar neemt volgens de Oostenrijkse toezichthouder niet weg dat er sprake is van bijzondere persoonsgegevens. Dat de gegevens ook nog in meer of mindere mate onjuist zijn is daarnaast niet in lijn met het beginsel dat persoonsgegevens juist & actueel moeten zijn (Art. 1d AVG). Ook lijkt het profileren van mensen op basis van een slecht presterend model in tegenspraak met overweging 71 van de AVG. Deze overweging wijst erop dat organisaties bij profilering passende wiskundige en statistische procedures dienen te hanteren.

Deze zaak laat zien dat ook het verrijken van gegevens op basis van (statistische)modellen niet zómaar kan. Het koppelen van voorspellingen aan betrokkenen maakt de voorspelling een (bijzonder) persoonsgegeven: daar heeft u een welbepaald doel en grondslag voor nodig.

Maakt u gebruik van modellen om profielen op te bouwen van uw klanten? Neem contact met ons op voor juridisch advies, stakeholder management, en ethische impact assessments.

Joas van Ham Senior Consultant Responsible Tech

Neem direct contact op

vanham@considerati.com +31 (0) 641524400