De Autoriteit Persoonsgegevens heeft haar boetebeleidsregels aangepast.

Met de Boetebeleidsregels beoogt de Autoriteit Persoonsgegevens inzicht te geven in de factoren die de hoogte van de boete bepalen, maar ook om de nodige flexibiliteit te behouden om in individuele gevallen maatwerk te leveren.

De AP kan boetes opleggen op grond van verschillende wetten, waaronder de AVG. In deze wetten zijn boetemaxima opgenomen. Zo kan op grond van de AVG afhankelijk van de overtreding een maximumboete van 10 miljoen of 2% van de jaaromzet dan wel 20 miljoen euro of 4% van de jaaromzet worden opgelegd. De boetemaxima uit de verschillende wetten vormen de basis voor deze Boetebeleidsregels. Daarbinnen heeft de AP de boetes in drie of vier categorieën op gedeeld, waaraan in zwaarte oplopende geldboetes zijn verbonden. Welke overtredingen onder welke categorieën vallen, is bijgevoegd in de bijlagen van de Boetebeleidsregels.

De boetebandbreedte binnen elke categorie kent een basisbedrag. Dit is het startbedrag om verder mee te rekenen. De hoogte van de op te leggen boete wordt vervolgens afgestemd door aan de hand van verschillende factoren, zoals de getroffen maatregelen, de draagkracht van de overtreder en de mate van nalatigheid. Binnen de bandbreedte van de boetecategorie zal de AP ‘plussen en minnen’ afwegen en de boete bepalen.

De AP kan een boete buiten de grenzen van de boetebandbreedte opleggen, als de hoogte van de boete, gezien de omstandigheden van het concrete geval, anders niet voldoende preventieve werking heeft of onevenredig hoog is. Ook een verhoging van de op te leggen boete wegens recidive kan aanleiding geven om buiten de grenzen van de toegepaste boetebandbreedte treden.

De Boetebeleidsregels zijn in principe tijdelijk van aard. Binnen de EDPB (Europese samenwerkingsverband van toezichthouders) bestaat namelijk het streven om te komen tot gezamenlijke uitgangspunten.

Wil je meer weten over wat de Boetebeleidsregels voor jouw organisatie betekenen, neem dan gerust contact met ons op.

Bekijk hier de Boetebeleidsregels van de AP.