Techvisie 2.0

D66 Kamerlid Kees Verhoeven heeft zijn Techvisie 2.0 gepresenteerd. Daarmee wil hij een antwoord bieden hoe Nederland en Europa op digitaal gebied de opgelopen achterstand op China en de VS in kunnen lopen. Doordat Nederland nog te veel kansen laat liggen op het gebied van innovatie wordt die achterstand niet alleen maar groter, ook zullen we de economische gevolgen gaan voelen en zelfs de veiligheid van vitale infrastructuur kan door deze achterstand in gevaar komen.

Met de Techvisie 2.0 geeft Verhoeven, als woordvoerder digitalisering voor zijn partij, een aantal aanbevelingen aan het kabinet waarmee Nederland in de toekomst zich als marktleider zal kunnen positioneren in de digitale economie.

Zo pleit hij voor het beter benutten van de kansen die technologie biedt. Bijvoorbeeld door meer aandacht aan digitalisering te geven in sectoren als het onderwijs, landbouw en zorg. Ook ziet Verhoeven kansen tot verbetering bij de inrichting van de “digitale overheid” (DigiD, MijnBelasting, etc.)

Een belangrijk hoofdstuk uit de Techvisie 2.0 is ook Kunstmatige Intelligentie (AI). Deze technologie is volgens Verhoeven de meest ingrijpende technologie van deze tijd en moet dus beter ingezet worden. Daartoe pleit hij voor meer educatie en onderzoek naar AI, zowel op academisch als bestuurlijk niveau. Tegelijk is hij ook bevreesd voor de gevolgen van AI voor werkgelegenheid.  Ook verwacht hij dat het kabinet een (ethisch) kader opstelt om de (grond)rechten van burgers te waarborgen.

Ook opent Verhoeven de aanval (nogmaals) op “Big Tech”. In lijn met zijn eerder verschenen initiatiefnota over mededinging in de digitale economie, stelt hij dat de digitale markt op het moment uit balans is en gedomineerd wordt door slechts een paar grote technologiebedrijven (GAFA). De huidige regelgeving is volgens Verhoeven verouderd omdat het geen rekening houdt met de intrinsieke waarde van de (big) data die grotendeels in handen is van vier spelers. Om de balans te herstellen pleit Verhoeven ervoor om big tech te verplichten hun data met derden te delen zodat die er ook van kunnen profiteren. Ook wil hij de minimum boete voor overtreders verhogen en recidivisten een verdubbeling van de boete geven en bij een derde herhaling van hetzelfde strafbare feit uitsluiten van de Europese markt. Verder ziet Verhoeven graag zo snel mogelijk een belasting ingevoerd worden voor digitale diensten.

Tot slot wordt er in de Techvisie 2.0 aandacht besteed aan de gevaren van technologie. Een belangrijk onderdeel is daarin voor de D66 de bewustwording en bestrijding van desinformatie en meer aandacht voor cybersecurity. Bijvoorbeeld door middel van een nationaal kader, Europese afspraken en VN-afspraken om een “cyberwapenwedloop” te voorkomen.

Voor het realiseren van al deze aanbevelingen ziet D66 primair een rol weggelegd voor de overheid. Om een duurzamer en ambitieuzer beleid te kunnen bewerkstelligen is er dan ook een aangewezen bewindspersoon nodig die zich volledig richt op digitalisering; de minister van Digitale Zaken.

Considerati volgt alle politieke en maatschappelijke ontwikkelingen rond digitale technologie. Wil je weten hoe de Techvisie van D66, nieuwe (Europese) wetgeving of beleidsinitiatieven gevolgen hebben voor jouw organisatie, neem dan contact op met ons Public Affairs team.

Jules Ruig Marketing & Communicatie

Neem direct contact op

ruig@considerati.com +31 (0) 639841113