Strenger controleren op het gebruik van cookies

“Websites moeten toegankelijk blijven na weigering tracking cookies” - aldus de kop van een onlangs geplaatst nieuwsbericht van de Autoriteit Persoonsgegevens.[1] De aanleiding voor het nieuwsbericht was een groot aantal klachten van websitebezoekers die bij het weigeren van de cookies geen toegang meer kregen tot webpagina’s die zij wilden bezoeken. In het nieuwsbericht kondigt de Autoriteit Persoonsgegevens aan dat zij meer en strenger gaat controleren op juiste naleving van het cookiebeleid.

Verschillende soorten cookies 

Allereerst dient te worden opgemerkt dat er verschillende soorten cookies bestaan, zoals functionele, technisch-noodzakelijke, analytische en tracking cookies. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) geeft aan strenger te gaan controleren op de zogenaamde ‘tracking cookies’.  Een tracking cookie volgt en analyseert het surfgedrag van een websitebezoeker (vaak over meerdere websites heen). Veelal wordt de informatie welke middels het cookie is verzameld ook gedeeld met anderen. Op grond van Europese privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming; AVG) is dit alleen toegestaan indien de bezoeker van de website hier toestemming voor geeft.

Wat is een cookiewall?

Wat vaak voorkomt, en wat ook de AP heeft geconstateerd, is dat organisaties op hun website wel om toestemming vragen voordat ze een tracking cookie plaatsen, maar de bezoeker hierbij geen mogelijkheid biedt om dit te weigeren. Het is alles of niets: de website bezoeken waarbij een tracking cookie wordt geplaatst óf helemaal geen toegang tot de desbetreffende website krijgen. Dit wordt ook wel een cookiewall genoemd: er wordt als het ware een grote muur geplaatst voor de website die alleen kan worden doorbroken als je toestemming geeft dat een tracking cookie jouw internetgedrag mag volgen.

Vrije keuze om cookies toe te staan of te weigeren

Dit is een slimme marketingtruc, maar staat haaks op de regels uit de AVG. De AVG vereist namelijk dat toestemming ‘vrij’ moet worden gegeven. Dit houdt in dat de bezoeker een echt vrije keuze heeft om toestemmingen te geven of te weigeren - zonder dat dit nadelige gevolgen voor de bezoeker heeft. Wanneer een website een cookiewall heeft waarbij alleen toegang tot de website wordt geboden als de bezoeker toestemming geeft voor het plaatsten van een trackingcookie, kan niet worden gesproken van vrije toestemming. 

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft aangegeven dat ze bij een aantal organisaties gaat controleren of zij op een legitieme wijze (tracking) cookies plaatsen, dus (waar nodig) op grond van vrij gegeven toestemming door de websitebezoeker. De AP focust zich op organisaties waarover de laatste tijd veel klachten binnen zijn gekomen bij de AP.  Deze organisaties hebben inmiddels een brief ontvangen. Als zij hun cookiewall niet verwijderen, riskeren zij hoge boetes. Daarnaast waarschuwt de AP dat ook organisaties die (nog) geen brief hebben ontvangen ook verplicht zijn om een cookiewall van hun website te verwijderen.

Twijfelt u of uw website wel compliant is met de AVG en Telecommunicatiewet omtrent cookies of heeft u andere vragen over (tracking) cookies? Neem contact op met onze adviseurs.

[1] Klik hier voor het nieuwsbericht van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Kees Stuurman Associate Principal Legal Advisor