De European Electronic Communications Code (EECC) en de ePrivacy Verordening

Sinds 2017 wordt er op Europees niveau onderhandeld over het voorstel van de Europese Commissie voor een ePrivacy Verordening, de opvolger van de ePrivacy Richtlijn uit 2002, die een deel van de Nederlandse Telecommunicatiewet zal vervangen. Hierbij richt de ePrivacy Verordening zich nadrukkelijk op elektronische communicatie, waar vanzelfsprekend sinds 2002 grote ontwikkelingen in zijn geweest die vragen om nieuwe wetgeving. Daarnaast wordt ePrivacy middels deze Verordening weer in lijn gebracht met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die sinds 25 mei 2018 van kracht is.

Onderhandelingen over de ePrivacy Verordening 

De onderhandelingen tussen vertegenwoordigers van de Europese lidstaten lopen op zijn zachtst gezegd moeizaam. Oorspronkelijk was de planning van de Commissie om de ePrivacy Verordening tegelijk met de AVG van kracht te laten worden, maar inmiddels valt zelfs al met zekerheid te zeggen dat er geen overeenstemming zal worden bereikt vóór de verkiezing van de leden van het Europees Parlement plaatsvindt op 23 mei aanstaande. De Nederlandse inzet is om snel doch zorgvuldig tot overeenstemming te komen, maar Duitsland en een aantal andere landen kunnen zich nog niet achter het voorstel scharen zoals dat er nu ligt.

Het Roemeense voorzitterschap heeft recentelijk nieuwe voorstellen gedaan voor een compromis op een aantal aspecten van de ePrivacy Verordening. Hier wordt in de werkgroep Telecom over onderhandeld, maar het lijkt erop dat deze onderhandelingen vooralsnog muurvast zitten. Het streven is om bij de Telecomraad in juni een algemene oriëntatie vast te kunnen stellen, maar zelfs als dit streven gehaald wordt, is de verwachting dat de onderhandelingen met het (nieuwe) Europees Parlement tot in 2020 zullen duren. Uitgaande van een implementatietermijn van minstens een jaar wordt er momenteel rekening mee gehouden dat de ePrivacy Verordening niet eerder dan 1 januari 2022 van kracht zal worden.

De European Electronic Communications Code (EECC)

Er is echter wel een andere, meer concrete ontwikkeling waarmee organisaties al eerder mee te maken kunnen krijgen op het gebied van ePrivacy. Het nieuwe Europees wetboek voor elektronische communicatie (de European Electronic Communications Code, verder EECC), welke op 4 december 2018 is aangenomen, wordt per 21 december 2020 van kracht.

In de huidige wet- en regelgeving omvatten de definities van telecommunicatie en elektronische communicatie enkel de traditionele telecommunicatie- netwerken en diensten, zoals bijvoorbeeld de transmissie van signalen en toegang tot internet. De hernieuwde EECC omvat tevens zogeheten ‘over-the-top’-diensten. Dit betekent dat de huidige bepalingen van de ePrivacy Richtlijn een groter toepassingsbereik krijgen en daarmee tevens van toepassing zullen zijn op toepassingen voor instant messaging, e-mail, telefoongesprekken via internet en persoonlijke berichten via sociale media.

Het toepassingsbereik van de ePrivacy Richtlijn 

Het vergroten van het toepassingsbereik van de ePrivacy Richtlijn is een direct gevolg van de verwijzing naar de definities uit de EECC in artikel 2 van de Richtlijn. Bovendien vereist de hernieuwde EECC dat elke verwijzing naar het oude raamwerk moet worden opgevat als een verwijzing naar de nieuwe EECC. 

Als u wilt weten of uw organisatie onder de EECC valt en zo ja, wat de concrete mogelijke veranderingen zijn die de EECC met zich meebrengt en wat de gevolgen zijn voor uw organisatie, neem dan gerust contact met ons op

Deze blog is geschreven in door Iris Tasevski, senior juridisch adviseur, en Marlou Dimmendaal, adviseur public affairs.