Nu AI onze samenleving in hoog tempo verandert, is het van cruciaal belang om ethische overwegingen en een verantwoord gebruik van AI te waarborgen, vooral als het gaat om kwetsbare groepen zoals kinderen. AI biedt zowel kansen als risico's voor kinderen. Kansen hebben betrekking op hun ontwikkeling en welzijn op gebieden als onderwijs, gezondheidszorg, amusement en spel, terwijl mogelijke risico's betrekking hebben op privacy, vooroordelen, discriminatie, beperkte toegang tot informatie en economische uitbuiting. De AI Act erkent de bescherming die wordt geboden door het UNCRC en EUCFR, en is een belangrijke stap op weg naar het reguleren van AI-systemen en het waarborgen van een verantwoord en ethisch gebruik ervan, met name in relatie tot kinderen.

Lees meer over de toepassing van de AI Act in onze nieuwste whitepaper. Als organisatie kunt u na het lezen van dit paper verschillende actiepunten volgen om te zorgen voor een verantwoorde ontwikkeling en gebruik van AI en om naleving van de AI Act en de GDPR te vergemakkelijken.

Download onze whitepaper door onderstaand formulier in te vullen. Het paper is in het Engels.

Wilt u onze whitepaper en meer belangrijke updates en publicaties ontvangen?

Laat dan uw e-mailadres achter. We gaan veilig met uw gegevens om. Dat leest u in ons Privacy Statement.