Ontwikkelingen in de elektronische communicatiesector

Op 15 februari 2019 vond het seminar ePrivacy Verordening (IIR) plaats waarbij onze collega's Iris Tasevski en Jules van Stralendorff aanwezig waren.

De voorgestelde ePrivacy Verordening kan grote impact hebben op organisaties in de elektronische communicatiesector als gevolg van onder andere verscherpte regels over cookies, beperking van de grondslagen voor gegevensverwerking en het gebruik van metadata. Tijdens het seminar vertelden kennishouders uit Brussel én ePrivacy experts over de stand van zaken, de impact en mogelijke consequenties van de ePrivacy Verordening.

Onze collega Iris heeft als moderator van het panel Wat betekent de ePV voor de mediawereld, Internet of Things, digital advertising? een interessante discussie met belangrijke spelers op dit niveau weten neer te zetten. Over het algemeen heerste de opvatting dat het voorstel van de ePrivacy Verordening in huidige vorm een grote impact heeft op de bedrijfsvoering en businessmodellen van organisaties, maar remt deze de innovatie niet. Sterker, met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is (e)privacy beter dan tevoren ingebed in de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. Er is noodzaak om (e)privacy niet enkel een juridische aangelegenheid te maken, maar alle afdelingen van een organisatie - in het bijzonder Marketing, Communicatie en IT als het gaat om digital advertising – deel te laten nemen aan de tekentafel. Voor nu is het afwachten wat er gaat gebeuren met de ePrivacy Verordening.

Wil je meer weten over de ePrivacy Verordening? Neem dan contact op met ons of lees meer over ePrivacy in onze kennisbank.