4/11/'21 - Per 1 november 2021 is Bart Willem Schermer benoemd tot hoogleraar Privacy & Cybercrime bij elaw – Centrum voor Recht en Digitale Technologie aan de Universiteit Leiden 

Bart Schermer richt zijn onderwijs en onderzoek op de onderwerpen privacy en cybercrime en meer in het bijzonder op het snijvlak daarvan: de privacyrechtelijke aspecten van de opsporing van (cyber)criminaliteit. ‘Wat deze twee thema’s gemeen hebben is dat ze door de snelle ontwikkeling van digitale technologieën aan constante verandering onderhevig zijn, zegt Schermer. Digitale technologieën zoals het internet, kunstmatige intelligentie en augmented reality veranderen omgangsvormen, machtsverhoudingen en onze blik op de wereld. De normatieve en ordenende rol van het recht is van groot belang om de maatschappelijke veranderingen die nieuwe technologieën teweegbrengen in goede banen te leiden.'

Bart Schermer behaalde een doctoraat in rechten en promoveerde op de privacyaspecten van het gebruik van kunstmatige intelligentie. Sinds 2003 is hij verbonden aan de Universiteit Leiden. Eerst als onderzoeker, daarna als docent en inmiddels als hoogleraar. Naast zijn hoogleraarschap adviseert Bart als partner van Considerati overheden en (internationale) bedrijven over strategisch-juridische en ethische vraagstukken op privacy, datadeling, artificial intelligence en nieuwe technologie. Verder is hij nog betrokken bij het E. M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschap, lid van de expertgroep van het Kenniscentrum Cybercrime van het Hof Den Haag en lid van de Commissie Mensenrechten van de Adviesraad voor Internationale Vraagstukken (AIV).

“Ik probeer studenten te laten zien dat privacy en veiligheid geen waarden zijn die elkaar uitsluiten in een zero-sum game, maar waarden zijn die beide nagestreefd moeten worden” - Bart Schermer

“Als samenleving staan wij voor de enorme en zeer interessante uitdaging hoe we technologie op een goede manier gaan inzetten voor onze toekomst. Het reguleren van technologie en het goed regelen van zaken als privacy en cybersecurity zijn grote uitdagingen en dit is het kernspecialisme van Considerati. Wij zijn bijzonder verheugd dat onze collega Bart Schermer nu officieel benoemd is tot hoogleraar in dit zeer actuele en relevante vakgebied.” - Ton Wagemans, Partner Considerati