Over Bart

Bart is een toonaangevend expert op het gebied van privacy- en ICT-recht in Nederland. Hij adviseert multinationals en overheden over uiteenlopende privacyonderwerpen. 

Naast zijn werk bij Considerati is Bart hoogleraar aan de Universiteit Leiden, Faculteit Rechtsgeleerdheid (onderzoeksgroep eLaw) en fellow bij het E.M. Meijers Instituut voor Juridische Studies. Bart Schermer promoveerde op de privacyaspecten van het gebruik van kunstmatige intelligentie. Sinds 2003 is hij verbonden aan de Universiteit Leiden, eerst als onderzoeker daarna als docent en inmiddels als hoogleraar. Naast zijn hoogleraarschap adviseert Bart als partner van Considerati overheden en (internationale) bedrijven over strategisch-juridische en ethische vraagstukken op privacy, datadeling, artificial intelligence en nieuwe technologie. Verder is hij nog betrokken bij het E. M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschap, lid van de expertgroep van het Kenniscentrum Cybercrime van het Hof Den Haag en lid van de Commissie Mensenrechten van de Adviesraad voor Internationale Vraagstukken (AIV).

Bart publiceert over uiteenlopende onderwerpen in (internationale) tijdschriften en kranten en treedt regelmatig op als expert in Nederlandse media. Zijn artikelen zijn te vinden in de Wall Street Journal, Financial Times, Journal for Ethics and Information Technology en vele andere platforms.

Bart Schermer Partner / oprichter