Wat is een Privacy Maturity Scan en een Privacy Compliance Check?

Voor organisaties is het van belang om goed om te gaan met de privacy van klanten. Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van klanten zorgt voor een groter vertrouwen in uw organisatie. Bij steeds meer organisaties staat privacy hoog in het vaandel. Het is daarentegen vaak onduidelijk of dat goed is ingevuld.

Considerati helpt bij het beoordelen van de volwassenheid van het privacy beleid van uw organisatie en gaat tot in detail na in hoeverre uw organisatie, uw diensten of producten aan alle relevante aspecten van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) of de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voldoen.

Daartoe bieden wij verschillende diensten aan, waaronder een Privacy Maturity Scan en een Compliance Check. In deze blog leggen wij deze verschillende diensten nader uit.

Privacy Maturity Scan

Indien een organisatie privacy compliant wil zijn, moet de organisatie hierop ingericht zijn. Een eerste stap bij het compliant maken van de organisatie is in kaart brengen op welk niveau van compliance de organisatie op dit moment staat. Door onze Privacy Maturity Scan krijgen organisaties zicht op het huidige niveau van governance, risk & compliance op het gebied van privacy en gegevensbescherming.

De Privacy Maturity Scan brengt de stand van zaken met betrekking tot privacy compliance helder in beeld en maakt het meetbaar. De organisatie krijgt een helder kader en stappenplan om risico’s weg te nemen en compliance te versterken waar dat nodig is.

Een goed privacy beleid kent acht cruciale elementen. Wij brengen deze elementen middels een overzichtelijke spider-chart in kaart.

 

Privacy Compliance Check

Bij een Privacy Compliance Check gaan onze juristen na in hoeverre organisaties en hun diensten of producten aan alle relevante aspecten van de Wbp, de AVG of andere relevante regelgeving voldoen. In tegenstelling tot bij de Privacy Maturity Scan, wordt bij de Compliance Check de diepte in gedoken en beoordeeld op legitimiteit.

Onze experts brengen de gegevensverwerkingen in een datamap in kaart en voeren op basis daarvan checks uit. Afhankelijk van de wensen van de klant worden deze checks op hoofdlijnen, op categorieën verwerkingen of op detailniveau uitgevoerd.

Considerati beoordeelt de legitimiteit van de (belangrijkste) gegevensverwerkingen en toetst of aan alle materiële eisen is voldaan, zoals onder meer beveiliging en dataminimalisatie. Zo ontstaat een volledig overzicht en halen organisaties het maximale uit hun data met minimale risico’s.
De resultaten van de Privacy Compliance Check worden gepresenteerd in een overzichtelijke rapportage met daarbij de mogelijke verbeterpunten. Waar nodig, helpen onze consultants vervolgens met het doorvoeren van concrete acties.

Meer informatie

Privacy compliance verkleint het risico op handhaving door de toezichthouder. Dit is des te meer belangrijk met het oog op de nieuwe boetebevoegdheid van de Autoriteit Persoonsgegevens onder de AVG, waarbij boetes kunnen oplopen tot wel €20 miljoen of 4% van de globale jaaromzet van organisaties.

Considerati helpt inzicht te krijgen in de mate van compliance van uw organisatie en helpt met het vormgeven en optimaliseren van uw privacy beleid.

Wilt u meer weten over onze dienstverlening? Neem dan contact met ons op.

Jules van Stralendorff Legal Consultant

Meer weten over dit onderwerp?

vanstralendorff@considerati.com +31 (0) 641551655