Vergroting van de verkeersveiligheid door nieuw ingebouwde alarmsystemen in auto’s

Vanaf 1 april 2018 wordt in nieuwe personenvoertuigen en kleine bedrijfswagens het PAN European Emergency Call (eCall) systeem ingebouwd. De landelijke 112-centrale wordt hierdoor automatisch op de hoogte gebracht van een verkeersongeluk. Hierbij wordt aan de meldkamer de exacte locatie van het ongeluk, het voertuigtype, de rijrichting en het aantal inzittenden doorgegeven. De hulpdiensten zullen hierdoor sneller ter plaatse zijn en over betere informatie beschikken. Dit zorgt er naar verwachting voor dat het aantal dodelijke ongelukken daalt.

Hoe zit het met de privacy van de inzittenden?

Om de meldkamer te kunnen voorzien van details over het verkeersongeluk wordt door het ingebouwde systeem continu data verzameld. Het systeem staat op inactief totdat de sensoren een ongeluk detecteren of wanneer de airbags worden geactiveerd. Ook kunnen de inzittenden het systeem handmatig activeren door op een noodknop te drukken. De verzamelde data is alleen beschikbaar wanneer het systeem is geactiveerd. Zodra het systeem actief is, wordt de relevante data betreffende het ongeluk (zoals de locatie, rijrichting, etc.) verstuurd naar de landelijke noodcentrale. De landelijke noodcentrale mag deze data niet langer dan nodig bewaren. De maximale bewaartermijn hiervoor is 13 uur. Dit termijn geldt alleen in uitzonderingsgevallen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien het voertuig nog niet is gelokaliseerd. Als de gegevens niet meer nodig zijn, dienen ze permanent te worden verwijderd.

Het volgen van voertuigen is niet toegestaan. Alleen de laatste drie locaties mogen worden weergegeven voor zover dit nodig is om de locatie van het ongeluk vast te stellen. Tevens is het voor hackers en overheidsinstanties niet mogelijk om voertuigen real-time te volgen. De data van een inactief systeem is namelijk niet beschikbaar gemaakt voor externe partijen. De data wordt alleen verstuurd naar de noodcentrale in geval van een noodsituatie.

Welke juridische verplichtingen komen er voor fabrikanten bij?

Met de komst van de eCall komen ook meer verplichtingen voor de fabrikant. Fabrikanten dienen namelijk in de handleiding duidelijk te vermelden wat de eCall voor de inzittenden betekent. In de handleiding dient o.a. de volgende informatie te staan:

  • het doel;
  • de juridische grondslag;
  • welke gegevens worden verwerkt; en
  • wat de bewaartermijn is.

Tot slot…

De eCall-Verordening stelt duidelijk dat de gegevens niet mogen worden doorverkocht en niet voor andere doeleinden mogen worden gebruikt. Met de eigenaar van de auto kunnen andere afspraken worden gemaakt met betrekking tot het gebruik van de verzamelde data. Maar, in beginsel dient de eCall enkel ter bevordering van de verkeersveiligheid.

Benieuwd wat deze eCAll-Verordening voor u betekent? Neem dan contact op met Considerati.