Nog iets meer dan 100 dagen: Europese Commissie geeft wake up call

Nadat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) was gepubliceerd in mei 2016, hield de Europese Commissie zich in het openbaar op de vlakte. Het werk in het wetgevingsproces was gedaan en het was aan anderen om de effectieve uitvoering van de AVG per 25 mei 2018 mogelijk te maken.

Die relatieve stilte is nu doorbroken. De Commissie heeft een pakketje documenten de wereld ingestuurd, dat laat zien waar iedereen staat en ook wat richting geeft aan de inhoud. Meest belangrijk misschien nog wel, de Commissie wil een ieder aansporen bij de les te blijven.

Een mededeling van de Europese Commissie

De mededeling brengt de belangrijkste innovaties in het wettelijk systeem in herinnering en vat samen wat is gebeurd sinds mei 2016. Ook legt het uit wat nog op het bordje ligt van de Commissie zelf, de toezichthouders en de nationale overheden.

De mededeling van 24 januari 2018 geeft een overzicht van de belangrijkste nieuwe elementen van de verordening. Niets nieuws onder de zon, maar wel handig voor diegenen die met de AVG zullen werken, zeker degenen voor wie dit geen dagelijkse kost is.

Wat de Commissie laat zien, is dat veel is gebeurd, maar dat de stand van de voorbereiding van nationale uitvoeringswetgeving niet echt gerust stelt. Slechts twee lidstaten – Duitsland en Oostenrijk – zijn al klaar met de nationale uitvoeringswetgeving. In andere lidstaten varieert het beeld. De Commissie waarschuwt dat het niet zal schromen om de lidstaten die in mei nog in gebreke zijn, aan te pakken, zo nodig via een juridische procedure.

Ook spoort de Commissie de lidstaten aan om de nodige middelen ter beschikking te stellen aan de toezichthouders en wijst zij erop dat ook bij organisaties een verantwoordelijkheid ligt om tijdig klaar te zijn.

De Commissie wijst ook op de uitvoeringswetgeving die zij zelf mag vaststellen en die Europawijd moet gelden. De indicatie die de Commissie geeft, is nog weinig concreet. Al maakt zij melding dat het onderwerp certificering serieus wordt aangepakt. Een studie daartoe is in voorbereiding bij de Universiteit van Tilburg en TNO.

Een ander onderwerp van de mededeling is de toepasselijkheid van de AVG op de EER-landen (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) en op het Verenigd Koninkrijk post Brexit. De Commissie blijft ook hierover vrij algemeen. Wel kunt u alvast noteren dat in mei 2019 de Commissie een groots evenement organiseert rond 1 jaar AVG.

Praktische Instrumenten, Q&A

Een online tool moeten burgers en bedrijven helpen bij de toepassing van de AVG. Die online tool komt beschikbaar in alle talen van de Unie en zal regelmatig worden aangepast. Die tool bestaat uit meerdere documenten die nu reeds op de website van de Commissie beschikbaar zijn.

Tot slot kondigt de Commissie aan een bedrag van 1.7 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de toezichthouders en nationale autoriteiten en bovendien 2 miljoen voor de autoriteiten met het oog op de ondersteuning van vooral het midden- en kleinbedrijf.