Direct marketing door derden alleen op basis van toestemming

Het delen van klantgegevens met derde partijen voor direct marketing doeleinden is alleen toegestaan op grond van toestemming van de betrokkene. De Autoriteit Persoonsgegevens liet zich hierover uit na een onderzoek ingesteld door de Consumentenbond. Uit het onderzoek blijkt dat veel bedrijven persoonsgegevens van klanten delen met derden zoals social media-websites die deze gegevens vervolgens zelf gebruiken voor het aanbieden van gerichte advertenties. Uit het onderzoek blijkt dat hier in veel gevallen geen toestemming voor is gevraagd aan de betrokkene.

Geen goed excuus

Uit het onderzoek van de Consumentenbond bleek dat het met name gaat om het delen van emailadressen, telefoonnummers en NAW-gegevens, maar bijvoorbeeld ook geboortedata van betrokkenen. Vervolgens kunnen de klanten door deze derden benaderd worden met gerichte advertenties. Een veel gebruikt argument van organisaties is dat het delen van deze persoonsgegevens met derden geen problemen oplevert omdat de gegevens versleuteld worden verstuurd. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens zou dit daarentegen geen afbreuk doen aan het feit dat er geen geldige grondslag is voor de gegevensdeling.

Grondslag

Voor iedere verwerking van persoonsgegevens is een wettelijke grondslag nodig. Het delen van persoonsgegevens wordt gezien als een verwerking in de zin van de wet. Aldus de Consumentenbond baseren veel organisaties deze verwerking op de grondslag gerechtvaardigd belang. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens is voor het delen van persoonsgegevens met derde partijen voor direct marketing doeleinden toestemming van de betrokkene vereist.

Direct Marketing

Direct marketing is een vorm van marketing waarbij bestaande en potentiële klanten kunnen worden benaderd met advertenties of aanbiedingen voor producten of diensten. Als uitgangspunt geldt dat voor het versturen van elektronische direct marketing berichten toestemming van de klant vereist is. Hierop is een uitzondering: indien de contactgegevens van de klant zijn verkregen in het kader van een eerdere verkoop van een product of dienst, mag een organisatie zonder toestemming berichten versturen naar deze klant. Hierbij is wel van belang dat deze communicatie gaat over gelijksoortige producten of diensten. Daarbij moet in ieder bericht de mogelijkheid worden geboden om af te melden voor de berichten.

Het benaderen van klanten met aanbiedingen voor andere producten of diensten valt niet onder bovenstaande uitzondering en kan daarom alleen plaatsvinden als de klant toestemming hiervoor heeft gegeven. Ook het delen van persoonsgegevens met derden, die deze gegevens vervolgens gebruiken voor hun eigen marketing doeleinden valt niet onder deze uitzondering. Deze derden bieden in die gevallen namelijk andere producten of diensten aan. Voor deze vormen van marketing is daarom toestemming van de betrokkene vereist.

Wilt u meer weten of direct marketing of het delen van persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op.

Jules van Stralendorff Team lead / Senior legal Consultant

Meer weten over dit onderwerp?

vanstralendorff@considerati.com +31 (0) 641551655