Regeerakkoord zonder digitale focus

Na 208 dagen formeren werd het regeerakkoord afgelopen dinsdag 10 oktober gepresenteerd. Hiermee hebben de VVD, het CDA, D66 en de ChristenUnie het record voor langste naoorlogse formatieperiode verbroken. De langdurige onderhandelingen hebben uiteindelijk een 55-pagina’s tellend document opgeleverd met de titel ‘vertrouwen in de toekomst’. Op het vlak van de digitale samenleving, roept het akkoord de vraag op waar dit vertrouwen op is gebaseerd. De oplossingen voor de digitale uitdagingen in de toekomst zijn dun gezaaid in het akkoord, wat overigens niet betekent dat het kabinet Rutte III helemaal ontbreekt aan een digitale visie. Zie onder de hoofdpunten uit het regeerakkoord.

Online veiligheid

Het nieuwe kabinet introduceert verschillende maatregelen om de veiligheid op het internet te vergroten. Zo maakt zij 95 miljoen euro extra budget vrij voor cybersecurity. De nieuwe cybersecurityagenda van de Veiligheidsdiensten vormt een belangrijk deel van het toekomstig beleid op het gebied van online veiligheid. Zo bevat de cybersecurityagenda een voorstel voor de standaardisering van de beveiliging van Internet of Things (IoT) apparaten. Daarnaast trekt het kabinet 10 miljoen euro uit voor de uitvoering van de Wet Computerciminaliteit III, wordt in het regeerakkoord de software-aansprakelijkheid van bedrijven geïntroduceerd en komt er een sterkere focus op de horizontale privacy: oftewel de privacy tussen personen. Om buitenlandse politieke beïnvloeding via sociale media tegen te gaan, moeten buitenlandse geldstromen naar politieke, maatschappelijke en religieuze organisaties transparanter worden gemaakt.

Digitalisering van de overheid

Binnen de overheid komt er meer aandacht voor digitalisering. Zo wordt overheidsdata publiek beschikbaar gemaakt en wordt het makkelijker om toegang te krijgen tot deze data. Verder wil het kabinet een ambitieuze agenda ontwikkelen om de overheid te digitaliseren en zal communicatie tussen de overheid en burger vaker via digitale kanalen plaatsvinden. Om fraude te bestrijden zal in de toekomst vaker data worden uitgewisseld met en binnen de overheid. De impact op de privacy van burgers zal hierbij worden geëvalueerd.

Tech in de maatschappij

In het onderwijs wordt er in de aankomende vier jaar gewerkt aan het verbeteren van de digitale geletterdheid van de Nederlandse bevolking door dit onderwerp op te nemen in het nieuwe curriculum. In de zorg investeert het kabinet 40 miljoen euro om de toepassing van e-Health te bevorderen om zo de schaarse capaciteit aan zorgpersoneel op te vangen. Verder wordt innovatie en concurrentie in de financiële sector gestimuleerd door Fintech bedrijven eenvoudiger vergunningen te verstrekken, zonder daarbij de bescherming van klanten in gevaar te brengen. 

Blijvende digitale uitdagingen

Het ontbreken van een concreet geformuleerde tech-visie biedt kansen voor organisaties in het digitale domein. Benieuwd wat het regeerakkoord voor uw organisatie betekent en waar de kansen voor u liggen? Neem dan gerust contact met ons op.

Thierry Marchand Senior Consultant Public Affairs

Meer weten over dit onderwerp?

marchand@considerati.com +31 (0) 628929385