De digitale uitdagingen voor het nieuwe kabinet

Voor wie het ontgaan was: digitaal en tech hebben de aandacht van de politiek. Cybersecurity haalde dit jaar zelfs de troonrede. Digitalisering raakt steeds meer beleidsdomeinen en steeds meer bestuurders en politici zullen er een mening over (moeten) gaan vormen. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan over de Googletaks of de bezorgers van Deliveroo. Opportunisme en overhaaste besluiten liggen echter op de loer als het grote plaatje ontbreekt.

Publieke waarden in de digitale wereld

Waar de digitale economie en digitalisering niet lang geleden het domein waren van een aantal beleidsambtenaren, wordt nu vrijwel ieder ministerie gedwongen om een mening te vormen over de impact van technologie, digitalisering en de deeleconomie. Rapporten van Haagse adviesclubs buitelen over elkaar heen om te adviseren over de rol van de overheid in de nieuwe digitale wereld. Zo adviseerde het Planbureau voor de Leefomgeving – in een advies over mobiliteit en elektriciteit in het digitale tijdperk – hoe te voorkomen dat digitalisering publieke waarden ondermijnt. Dezelfde publieke waarden komen overigens in vrijwel alle adviesrapporten terug.

Het klopt dat met een toenemende digitalisering ook nieuwe maatschappelijke vraagstukken op de agenda komen. Het zou vreemd zijn als iets dat zoveel teweeg brengt, dat niet zou doen. In alle verkiezingsprogramma’s worden de kansen van innovatie onderstreept, de ene partij is er iets uitgesprokener over dan de andere. Maar als vrijwel ieder ministerie in Den Haag op een deelonderwerp iets van digitalisering gaat vinden en iedere commissie in de Tweede Kamer het met ‘hun’ minister bespreekt, dan is wel de vraag wie het grote plaatje in beeld houdt. Wie houdt de regie?

Digitalisering & het politieke debat

Tegelijk wordt het politieke bedrijf vooral actief bij het oplossen van knelpunten en incidenten. Zo ook rond digitalisering. Vertaald naar Den Haag betekent dit dat de kansen van digitalisering nog wel worden besproken in de Tweede Kamercommissie Economische Zaken. Maar de knelpunten komen voorbij in Veiligheid & Justitie (privacy, cybersecurity), Sociale Zaken (arbeidsrelaties met platformen), Financiën (belasting op inkomsten uit deeleconomie), Binnenlandse Zaken (impact op de grondrechten en publieke waarden). De risico’s dreigen daarmee in het debat snel de overhand te krijgen.

Rol van nieuw kabinet

Het kabinet zal hier een bepalende rol in hebben. Door regie te nemen. Door ambitie te tonen om kansen daadwerkelijk te realiseren. Door de maatschappij klaar te maken voor de toekomst – samen met relevante spelers in die maatschappij – op vraagstukken als het onderwijs van morgen, een flexibele arbeidsmarkt met zekerheden en het vertrouwen in de digitale wereld. Zowel in Nederland als richting Europa.

Het wachten is op het regeerakkoord van het nieuwe kabinet.

Wilt u als eerste een analyse ontvangen wat de plannen uit het regeerakkoord voor u betekenen, neem dan contact op met ons.

Bart Pegge Managing Director / Director PA Practice

Meer weten over dit onderwerp?

pegge@considerati.com +31 (0) 644768320