Gebruik van biometrische gegevens

Voorstel verplichte vingerafdruk identiteitskaart

In april 2018 heeft de Europese Commissie een voorstel gepubliceerd om vingerafdrukken en gezichtskenmerken op te nemen in identiteitskaarten. Het doel hiervan is het voorkomen van (identiteits)fraude en van het vervalsen van deze documenten door bijvoorbeeld terroristen en criminelen. De invoering hiervan heeft uiteraard een grote impact: de gehele Europese bevolking zal verplicht worden om vingerafdrukken en gezichtskenmerken op te laten nemen in het identiteitsbewijs.

Kritiek EDPS

De European Data Protection Supervisor (EDPS), de toezichthouder op de verwerking van persoonsgegevens door de EU instellingen, heeft een kritisch rapport opgesteld ten aanzien van het voorstel.

Het belangrijkste commentaar van de EDPS is dat volgens hem identiteitsfraude ook voorkomen kan worden met minder ingrijpende maatregelen. Vingerafdrukken en gezichtskenmerken zijn biometrische gegevens en daarmee zijn het bijzondere persoonsgegevens in de zin van artikel 9 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dergelijke persoonsgegevens dienen door hun gevoeligheid extra beschermd te worden. De combinatie van twee verschillende typen biometrische gegevens, dus zowel vingerafdrukken als gezichtskenmerken, vereist volgens de EDPS nauwkeurig onderzoek naar de noodzakelijkheid hiervan.

De EDPS begrijpt dat biometrische gegevens kunnen helpen bij het bestrijden van fraude, maar stelt ook dat het voorstel van de Europese Commissie niet rechtvaardigt dat er twee typen biometrische gegevens opgenomen moeten worden in de identiteitskaart. De EDPS vindt dat overwogen moet worden of bijvoorbeeld het opnemen van alleen de vingerafdruk niet al volstaat. 

Daarnaast gaat de EDPS in op de Data Protection Impact Assessment (“DPIA”) die in bepaalde gevallen moet worden uitgevoerd in navolging van artikel 35 AVG om de risico's van een nieuwe wet in kaart te brengen en passende maatregelen te kunnen nemen. Nu is er wel  een DPIA uitgevoerd en aan het voorstel van de Europese Commissie toegevoegd, maar in de ogen van de EDPS volstaat deze niet. De EDPS stelt namelijk dat hiermee niet het gebruik van twee verschillende typen biometrische gegevens wordt ondersteund en raadt dan ook aan om de DPIA opnieuw uit te voeren.

Afschaffing verplichte vingerafdrukken in 2014

Het is niet de eerste keer dat er discussie bestaat over het opnemen van vingerafdrukken in identiteitskaarten. Waar het opnemen van vingerafdrukken wel verplicht is voor een paspoort, is de verplichting om deze op te nemen op identiteitskaarten in 2014 afgeschaft. De redenen hiervoor zijn onder andere dat het volgens de Raad van State in strijd zou zijn met het recht op privacy en er veel zorgen waren over de risico's op identiteitsfraude en de opslag van de vingerafdrukken, wat toen bij een private onderneming was uitbesteed.

Vervolg van het voorstel

Ondanks de voorgeschiedenis en het kritische rapport van de EDPS, hebben de vertegenwoordigers van de lidstaten van de Europese Unie hun akkoord gegeven op het voorstel van de Europese Commissie. Het voorstel van de Europese Commissie moet nog worden goedgekeurd door het Europees Parlement.

Heb je vragen over het gebruik van biometrische gegevens, neem dan contact met ons op!