04/10/’21 - Op 15 september werd het Impact Assessment Mensenrechten en Algoritmes (IAMA) gepresenteerd. Dit hulpmiddel is een van de vele hulpmiddelen en richtlijnen voor verantwoord gebruik van technologie en past daarmee binnen een bredere ontwikkeling. Er is een steeds grotere vraag naar handvatten en richtlijnen voor de ethische toepassing van technologie. Om aan deze vraag te kunnen voldoen, verzorgt Considerati een workshop Digitale Ethiek.

Alleen al in de afgelopen jaren zijn er voor het verantwoord gebruik van artificiële intelligentie (AI) 15 verschillende normen- en toezichtkaders, handreikingen en methodieken verschenen in Nederland. Momenteel is slechts één hiervan bindend. Het laat zien dat er een noodzaak wordt gevoeld om gebruikers (bijvoorbeeld overheden) van technologie sturing te bieden, maar dat er tegelijkertijd een gebrek is aan kennis hoe dat moet en wie dat moet doen. Dat is uiteindelijk ook wat al deze verschillende hulpmiddelen voor ogen hebben: het faciliteren van een denkproces over de impact van technologie. En dan niet achteraf als de impact al is ontstaan, maar vooraf bij het ontwerpen van de technologie. Met de Workshop Digitale Ethiek krijg je de handvatten aangereikt om dit denkproces vorm te geven binnen jouw organisatie.

Het IAMA werkt ook op een dergelijke manier. In vier onderdelen wordt het 'waarom', 'wat' en 'hoe' besproken om te achterhalen wat de impact van een algoritme op de mensenrechten zal zijn. Bij deze onderdelen moeten vanuit verschillende functies tientallen vragen worden beantwoord. Zo wordt onder meer gevraagd naar de impact op publieke waarden, wie de betrokkenen zijn, welke databronnen er gebruikt zijn, de kwaliteit hiervan, en de accuraatheid van het algoritme. Na een intensief en uitgebreid proces word je in staat geacht te kunnen bepalen wat de impact van het algoritme is op mensenrechten.

Net als het IAMA hebben alle andere richtsnoeren ook als functie om ethische afwegingen te maken bij het ontwerp en de inzet van technologie. Vanuit deze vraag en onze missie om technologie op een betere manier in de samenleving te laten landen, hebben we de Workshop Digitale Ethiek ontworpen. Tijdens deze workshop leren de deelnemers in een dag om vraagstukken rondom digitalisering te signaleren, te begrijpen en ernaar te handelen. Net zoals bij het IAMA is het noodzakelijk om met collega's uit verschillende functies te spreken over de impact van technologie. Hiervoor moet je wel in staat zijn het gesprek aan te gaan en te begrijpen wat belangrijk is. Eerdere deelnemers hebben als zeer waardevol ervaren dat ze door de workshop in staat zijn dit gesprek te voeren binnen de organisatie. Het gebruiken van het IAMA of een van de andere hulpmiddelen zal effectiever en eenvoudiger worden na het bijwonen van deze workshop.

Wil je je ook aanmelden voor de workshop digitale ethiek op 16 november of heb je hier vragen over? Meld je hier aan of stuur je vraag naar goudsmit@considerati.com 

 

Jord Goudsmit Consultant Responsible AI

Meer weten?

Wilt u meer weten over de workshop of over de richtlijnen en hulpmiddelen voor digitale ethiek? Neem dan contact met ons op.