Het Impact Assessment Mensenrechten en Algoritmes

Wat is de impact van het algoritme op een burger? Wordt er inbreuk gemaakt op grondrechten? Staat die impact in verhouding tot het doel? Hebben we voldoende waarborgen ingebouwd om vooringenomenheid en willekeur te voorkomen? Doen we voldoende om de transparantie van besluitvorming te garanderen?

Het gebruik van algoritmes is de afgelopen jaren onder een vergrootglas komen te liggen. Het Impact Assessment Mensenrechten en Algoritmes (IAMA) is een nieuw instrument dat helpt om op een gestructureerde manier een afweging te maken over vragen rond de inzet van algoritmes.

Het uitvoeren van een IAMA is belangrijk, maar heeft potentieel ook grote impact op uw organisatie. De vraagstukken zijn complex, er worden uiteenlopende rollen betrokken, en er moet een grote hoeveelheid vragen beantwoord worden.

De experts van Considerati hebben intensieve kennis van digitale ethiek, van het juridische kader en van de werking van algoritmen. Deze combinatie is essentieel voor het effectief uitvoeren van deze toets. Daarnaast hebben wij jarenlange ervaring in het doen van AI Impact Assessments, het bij elkaar brengen van uiteenlopende perspectieven, en het faciliteren van dialogen.

Natuurlijk denken we graag met u mee hoe we uw organisatie het beste kunnen ondersteunen, neem daarvoor contact op met Marianne Schoenmakers via schoenmakers@considerati.com 

Hoe helpt Considerati

  • Procesbegeleider: Considerati kan u helpen in het begeleiden van het traject van begin tot einde als projectmanager en als facilitator van dialogen.
  • Strategisch adviseur ethiek: voor een aantal elementen van het IAMA is een strategisch adviseur ethiek benodigd. De experts van Considerati kunnen deze rol voor uw organisatie invullen.
  • Betrekken belanghebbenden: voor het verantwoord inzetten van algoritmes is het belangrijk om te begrijpen welke zorgen er leven onder burgers en belangengroepen. Considerati denkt graag met u mee over hoe u dit vorm kunt geven via (burger)panels, focusgroepen of dialogen. Daarnaast hebben wij een breed netwerk waardoor we u altijd aan de juiste belangengroepen kunnen koppelen.
  • Pre-scan IAMA: gezien de forse inspanning die het IAMA vraagt is het pragmatisch na te gaan voor welke toepassingen en bestaande algoritmen het doen van een IAMA van meerwaarde is. Met de Considerati Pre-scan IAMA krijgt u dat inzicht.
  • Ondersteuning integratie in organisatie: wij begrijpen als geen ander dat het IAMA niet het enige assessment is dat u moet doen. Naast de IAMA moet u bijvoorbeeld ook een Data Privacy Impact Assessment (DPIA) opleveren. Wij kennen het werkveld en kunnen ervoor zorgen dat we deze processen zoveel mogelijk integreren, waardoor u geen dubbel werk hoeft uit te voeren. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden.
  • Awareness en training: de complexiteit van het IAMA betekent dat de juiste ervaring in het begeleiden en uitvoeren van het IAMA van essentieel belang is. Zo voorkomt u dat kostbare tijd verloren wordt en uw project vertraging oploopt. Considerati kan uw teams trainen in het uitvoeren en ondersteunen van IAMA trajecten. Zo beschikt uw organisatie over de kennis en handvatten om toekomstige trajecten probleemloos en impactvol uit te voeren.

Workshop digitale ethiek voor overheden

Graag wijzen we u ook op onze workshop digitale ethiek. Hier leert u breder dan alleen het IAMA een handelingsperspectief te ontwikkelen om met de ethische kwesties binnen uw organisatie aan de slag te gaan. Ook leert u hoe u digitale ethiek in kunt zetten voor een concreet vraagstuk, welke dilemma’s en oplossingsrichtingen daarbij horen, en hoe andere organisaties met deze thema’s omgaan. Deze interactieve training kan zowel inhouse worden gegeven als gevolgd worden via onze Considerati Academy. De eerstvolgende workshop staat gepland voor 16 november, schrijf u snel in!

Stel ons uw vraag

Bent u benieuwd naar het Impact Assessment Mensenrechten en Algoritmes of heeft u andere vragen? Neem gerust contact met ons op. Onze experts staan u graag te woord.

Neem contact met ons op ofBel mij terug