ePrivacy herziening: Wat gaat er mogelijk veranderen?

Webdiensten als Whatsapp en Skype zullen voortaan waarschijnlijk aan strengere eisen moeten voldoen. Daarnaast kunnen er grote veranderingen aankomen voor online-adverteerders. Dit blijkt uit het op 11 januari 2017 gepubliceerde ontwerpvoorstel voor de herziening van de huidige ePrivacy Richtlijn 2002/58/EG. Considerati heeft een aantal belangrijke wijzigingen op een rij gezet.

Aanleiding voor de herziening

Een belangrijke aanleiding voor de herziening van de ePrivacy Richtlijn is de aankomende Algemene Verordening Gegevensbescherming, waaraan vanaf 25 mei 2018 dient te worden voldaan. Daarnaast heeft de Europese Commissie veel klachten ontvangen over de gecompliceerde cookie-regelgeving. De Commissie wil deze regels met de herziening vereenvoudigen.

Online-communicatiediensten

Als het aan de Europese Commissie ligt, zullen er strengere regels met betrekking tot de omgang met klantgegevens gaan gelden voor aanbieders van zogenaamde Over-The-Top-diensten, als Whatsapp en Skype. Tot op heden hoeven aanbieders van deze diensten niet te voldoen aan de strenge eisen voor gegevensbescherming zoals traditionele telecombedrijven wel moeten doen. De Commissie is van mening dat er nu een ongelijk speelveld tussen deze aanbieders is en wil dit tegen gaan. Uit het voorstel blijkt dat alle aanbieders op dezelfde wijze worden gereguleerd om vertrouwelijke communicatie voor gebruikers wettelijk te garanderen.

Cookies

Daarnaast komen er mogelijk veranderingen aan voor het gebruik van cookiesCookies worden geplaats op de computers van web-gebruikers en bevatten kleine beetjes informatie over deze persoon, zoals welke websites diegene bezoekt of vanaf welke plek diegene inlogt. Ze worden veel gebruikt door bedrijven om gericht te kunnen adverteren.

Indien het voorstel aangenomen wordt, verbiedt de herziende ePrivacy Verordening om gegevens te verwerken van gebruikers zonder hun ondubbelzinnige toestemming. Dit impliceert een uitdrukkelijk opt-in toestemming voor het gebruik van onder andere tracking-cookies.

Tevens zou de internetbrowser voortaan standaard cookies moeten weigeren. De Commissie ziet hierin het voordeel dat gebruikers niet meer worden lastiggevallen met cookiebanners telkens wanneer zij een website bezoeken. Het wordt namelijk mogelijk om de toestemming al vooraf te geven via de instellingen van de browser.

De Commissie heeft veel klachten ontvangen over cookiebanners, omdat zij hun beoogde doel niet treffen en als onnodig irritant worden ervaren. In de praktijk accepteren internetgebruikers de cookiebanners vaak simpelweg zonder de voorwaarden te lezen. Dit zou leiden tot onnodige irritatie, een verminderde internetervaring en niet direct tot verbeterde privacy.

Volgens dit voorstel plaatst de Europese Commissie tracking-cookies in hetzelfde rijtje als spyware en malware. Zij worden namelijk, vaak zonder medeweten van de gebruiker, geplaatst op dragers als computers en telefoons, met als doel toegang te krijgen tot de informatie daarop, verborgen informatie op te slaan en de activiteiten van de gebruikers te achterhalen. Volgens de overwegingen bij het conceptwetsvoorstel vindt de Commissie dit een serieuze inbreuk op de privacy van de gebruiker. De Commissie lijkt alleen gebruik van deze tracking technieken toe te staan wanneer de gebruiker daar een voorafgaande, op informatie berustende toestemming voor zou verlenen en er specifieke, transparante doeleinden voor de verwerking van deze gegevens zijn.

Gevolgen voor online-adverteerders

Deze nieuwe cookie-regelgeving kan voor ingrijpende veranderingen zorgen voor het verdienmodel van online-adverteerders. Zij dienen aan strikte voorwaarden te voldoen bij het aanbieden van gerichte advertenties op basis van de browsegeschiedenis van gebruikers.

Indien deze veranderingen daadwerkelijk in werking zullen treden is het van groot belang hier zo snel mogelijk op in te spelen. Boetes kunnen oplopen tot maar liefst 4% van de jaarlijkse globale omzet van organisaties.

Wilt u meer weten over de veranderingen die Algemene Verordening Gegevensbescherming en de herziening van de ePrivacy Richtlijn met zich mee zullen brengen? Neem dan contact met ons op.

Jules van Stralendorff Team Lead / Senior legal Consultant

Meer weten over dit onderwerp?

vanstralendorff@considerati.com +31 (0) 641551655