Cookies: wat zijn de spelregels?

De Autoriteit Consument en Markt en de Autoriteit Persoonsgegevens hebben StemWijzer.nl op de vingers getikt voor het heimelijk plaatsen van advertentiecookies en voor de beveiligingsproblemen van hun website. In aanloop naar de verkiezingen in maart 2017 is er nu extra aandacht voor privacy en gegevensbescherming. Maar wat zijn cookies eigenlijk precies en wat mag er mee worden gedaan?

Cookies en toestemming

Cookies zijn kleine bestanden die op een computer worden geplaatst op het moment dat iemand een website bezoekt. Dit is vaak noodzakelijk om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden en om instellingen te onthouden voor de volgende keer dat diegene de website bezoekt.

Om op een verantwoorde manier met cookies om te gaan is het van belang het onderscheid tussen de verschillende soorten goed te begrijpen. Zo zijn er functionele cookies, welke noodzakelijk zijn om een website te laten functioneren. Daarnaast zijn er analytische cookies, die gebruikt worden om statistieken over websitebezoekers te tonen. Voor het plaatsen van deze twee soorten cookies is geen toestemming door de bezoeker vereist. Dit is het gevolg van een versoepeling van de Cookiewet (art. 11.7a Telecommunicatiewet). Deze versoepeling geldt alleen voor het gebruik van cookies die geen of geringe gevolgen hebben voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene en gebruikt worden om meer informatie en statistieken over de website te verkrijgen.

Cookies waarvoor wel toestemming moet worden gevraagd voordat ze geplaatst mogen worden, zijn cookies die wel (geringe) invloed kunnen hebben op de persoonlijke levenssfeer. Dit zijn bijvoorbeeld social media-cookies en tracking cookies. Vaak zijn dit third-party cookies, cookies die geplaatst worden door een andere partij dan de aanbieder van de website, maar dit kunnen ook first-party cookies zijn, die geplaatst worden door de aanbieder zelf. Social media-cookies worden gebruikt om content te delen via verschillende kanalen. Tracking cookies worden gebruikt om het surfgedrag van mensen door de tijd heen en over verschillende websites te volgen. Hierdoor is het mogelijk om interesses van betrokkenen te achterhalen en op basis daarvan gericht advertenties te tonen.

StemWijzer.nl

Advertentiecookies zijn een vorm van tracking cookies en mogen alleen worden geplaatst wanneer bezoekers hierover geïnformeerd zijn en daarvoor toestemming hebben gegeven. StemWijzer.nl heeft deze cookies geplaatst zonder daar toestemming voor te vragen en handelde daarmee in strijd met de Cookiewet.

Door StemWijzer.nl worden gegevens verzameld met betrekking tot de politieke voorkeur van betrokkenen. Volgens de AP is dit zeer gevoelige informatie en daarom worden deze gegevens gekwalificeerd als bijzondere persoonsgegevens. Voor bijzondere persoonsgegevens is vereist dat er sprake moet zijn van uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen.

Wijziging cookiewetgeving

In januari 2017 publiceerde de Europese Commissie hun voorstel om de cookiewetgeving te herzien. Zij stelden voor dat toestemming voor het gebruik van third-party cookies voortaan via de instellingen van de browser gevraagd zou moeten worden. Dit zou het einde van cookiebanners betekenen. Als standaard browserinstelling geldt dan dat niet-functionele, third-party cookies niet mogen worden geplaatst, tenzij de gebruiker eenmalig via de browser toestemming geeft. Of dit voorstel ook daadwerkelijk wordt aangenomen valt nog te bezien.

Wilt u weten hoe u op een verantwoorde manier met cookies om kan gaan of heeft u andere vragen met betrekking tot privacy en gegevensbescherming? Neem dan contact met ons op.

Jules van Stralendorff Team Lead / Senior legal Consultant

Meer weten over dit onderwerp?

vanstralendorff@considerati.com +31 (0) 641551655