Eerste Kamer wil behandeling wetsvoorstel Meldplicht datalekken en uitbreiding boetebevoegdheid CBP voor de Kamerwisseling

De Eerste Kamer commissie voor Veiligheid en Justitie heeft op 17 maart 2015 het voorlopig verslag uitgebracht met betrekking tot het wetsvoorstel meldplicht datalekken en uitbreiding bestuurlijke bevoegdheid CBP. Tijdens de rondvraag van de vergadering op 24 maart heeft de commissie aan de regering gevraagd spoedig met haar memorie van antwoord te komen, zodat de behandeling van het wetsvoorstel nog voor de wisseling van de Eerste Kamerleden kan worden afgerond.