Blockchain, een technologie met ongekende mogelijkheden… en privacyvraagstukken.

Bitcoin en de Blockchain technologie, u heeft er vast weleens van gehoord of er over gelezen. Waren het de afgelopen jaren vooral begrippen die werden gebezigd door tech bedrijven, ‘digital pioneers’ en ‘early adopters’; tegenwoordig voeren deze termen ook steeds vaker de boventoon in het nieuws. Het grote publiek lijkt te zijn bereikt, maar er heerst nog veel onduidelijkheid over deze technologie. Wat houdt het precies in en waarom moeten we deze ontwikkeling nauwlettend in de gaten houden?

Wat is de Blockchain technologie?

Van oudsher houden bedrijven hun financiële administratie bij in een grootboek waarin alle transacties van het bedrijf zijn geregistreerd. Als bedrijf A zaken wil doen met bedrijf B is daar altijd een ‘trusted third party’ bij betrokken om deze transactie te valideren en te bevestigen dat de middelen aanwezig zijn om deze transactie tot stand te brengen. Het bekendste voorbeeld van een ‘trusted third party’ is een bank of notaris.

De Blockchain technologie vervangt deze ‘trusted third party’ met een netwerk van computers. In de Bitcoin-toepassing hiervan is het netwerk openbaar en kan iedereen er vrij aan deelnemen. Alle transacties zijn opgenomen in één lijst en iedere netwerkdeelnemer krijgt een eigen kopie van die lijst. Deze lijst kan niet worden gewijzigd maar slechts worden aangevuld met een ‘block’.  Zo wordt het netwerk een open database waarin alle transacties staan vermeld die ooit zijn gedaan. Wanneer er een vervalst grootboek het netwerk in wordt gestuurd, pikt het netwerk dat meteen op en zal deze worden afgekeurd. Dit maakt het systeem gedistribueerd, transparant en controleerbaar. Overigens zijn er, in tegenstelling tot het Bitcoin systeem, ook vormen van blockchainnetwerken die gesloten zijn en een beperkt aantal deelnemers hebben.

Meerdere toepassingen Blockchain technologie

Het optimaliseren van het betalingsverkeer is slechts een van de mogelijke toepassingen. In basis bestaat de blockchain simpelweg uit een netwerk van computers waarin datastromen worden bijgehouden in één transactielijst. Deze data hoeven niet per se financiële transacties te zijn, maar kunnen elke waarde hebben die de deelnemers van het netwerk eraan willen geven. Denk bijvoorbeeld aan een blockchain voor eigendomspapieren als hypotheekaktes, auteursrechten of domeinnamen.

Privacy

Brede inzetbaarheid van deze technologie brengt vanzelfsprekend ook nieuwe risico’s met zich mee. Er wordt bijvoorbeeld geopperd om blockchain technologie toe te passen op medische persoonsgegevens om de huidige hoeveelheid van (onderlinge) informatieverzoeken te reduceren. Het is efficiënt wanneer er een centrale datalijst met up-to-date patiëntgegevens zou zijn, die toegankelijk is voor huisartsen, zorgverzekeraars en ziekenhuizen. Hoewel de patiënt baat kan hebben bij deze technologie is het van belang dat de bescherming van deze bijzondere persoonsgegevens wordt gewaarborgd

Een gesloten systeem lijkt in zo’n geval de oplossing, maar ook dan rest de vraag: wie draagt de verantwoordelijkheid voor de bescherming van de gegevens als er een groot aantal deelnemers zijn aan één netwerk? De Artikel 29 Werkgroep en de Nederlandse wetgever hebben hier al standpunten over ingenomen, de toekomst moet uitwijzen of die ook voor deze technologie houdbaar zijn.

Wilt u meer weten over gegevensbescherming bij het gebruik van blockchain technologie, of heeft u andere privacy-gerelateerde vragen? Wij adviseren u graag. Neem gerust contact met ons op.