Te midden van grote transities, economische uitdagingen en geopolitieke spanning zullen volgend Kabinet en Europese Commissie condities moeten scheppen om de maatschappij optimaal te laten profiteren van technologie en innovaties op/van Europese bodem.

Op woensdag 1 november  brachten Considerati en TNO beleidsmakers, politici, ondernemers en wetenschappers samen om hierover te spreken.
Lees hier de terugblik.

 

 

Policy Primer 2023

Nederland en de EU streven ‘open strategische autonomie’ na. Met duurzame investeringen die op de lange termijn onze positie versterken. Welke keuzes rond beleid en investeringen zijn er nodig, voor een samenleving waarbij innovatie en technologie – zoals quantum, AI en deeptech - van eigen bodem groot kan worden? 

Welk 'omdenken' bij beleid is nodig en welke strategische keuzes moet het kabinet maken om ervoor te zorgen dat Nederland en Europa in staat zijn te blijven floreren in een concurrerende en snel veranderende wereld? Met oog voor de brede welvaart en duurzaamheid?

De policy primer is een high-level policy event dat beleidsmakers, politici en het bedrijfsleven samenbrengt om te discussiëren over de beslissingen die nodig zijn om innovatie en technologische transities in Nederland en Europa te versnellen.  

 

 

 

Sprekers

· Robert-Jan Smits, bestuursvoorzitter Technische Universiteit Eindhoven
· Sigrid Johannisse, Nederlandse Vertegenwoordiging bij de EU
· Ton van Mol, Director Holst Centre
· Sofyan Mbarki, Wethouder Economische Zaken Gemeente Amsterdam
· Laura Hassink, Managing Director Journals Elsevier
· Rina Joosten-Rabou, mede-oprichter en CEO AI scale-up Pera
· Tjark Tjin-A-Tsoi, CEO van TNO
· Bart Pegge, Managing Director Considerati

Datum & locatie

De Policy Primer 2023 vindt plaats op woensdag 1 november 2023 in Den Haag met ruim 90 deelnemers. Inloop: 16.30, programma 17.00-18.30 met netwerkreceptie tot 19:30.

Voor wie?

Genodigden zijn directieniveau uit het bedrijfsleven, ondernemers, overheid en politici. Het evenement is op uitnodiging. Wenst u hierbij aanwezig te zijn? Neem contact met ons via policyprimer@considerati.com.

Over de Policy Primer

De Policy Primer heeft als doel om vraagstukken rondom technologie en innovatie te agenderen, door verschillende werelden (ondernemers, wetenschap, bestuurders en politici) bij elkaar te brengen.

Sprekers bij eerdere edities waren o.a. Mona Keijzer (toenmalig staatsecretaris EZK), Ben Verwaayen, Alexander Rinnooy Kan (vml. voorzitter SER), Marietje Schaake (Stanford University), Sophie in ’t Veld (EP, D66), en vertegenwoordigers van bedrijven als Booking.com, TomTom en ASML.

Eerdere edities:
· 2022 – over technologie in het oplossen van maatschappelijke vraagstukken
· 2021 – over Nederland/Europa in geopolitieke context
· 2019 – over tech regulering


Over Considerati

Considerati is het juridisch en public affairs adviesbureau gespecialiseerd in digitaal, technologie en innovatie. Al 15 jaar helpen wij bedrijven en overheden om binnen juridische en maatschappelijke kaders de volle potentie te halen uit innovatie en technologie. 

Over TNO

TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken. Samen met onze partners, richten wij ons op de maatschappelijke uitdagingen van een veilige, een gezonde, een duurzame en een digitale samenleving.