Terugblik Policy Primer 2023

Met de naderende Tweede Kamerverkiezingen en de Europese verkiezingen in 2024 stond de jaarlijkse Policy Primer van Considerati - dit jaar in samenwerking met TNO - in het teken van keuzes van een volgend kabinet ten aanzien van technologie en innovatiebeleid.

Hoe kunnen we gezamenlijk – overheid, politiek, wetenschap en bedrijfsleven – in Nederland een omgeving te creëren waarin technologische innovaties van eigen bodem, zoals deeptech en AI, goed kunnen gedijen?

Policy Primer 2023

Met speciale dank aan de sprekers

Onder leiding van moderator Esther van Rijswijk gingen sprekers in verschillende samenstellingen in gesprek over de keuzes die nodig zijn om innovatie en technologische transities in Nederland en Europa te versnellen.

Robert-Jan Smits - Voorzitter College van Bestuur Technische Universiteit Eindhoven
Ton van Mol - Managing Director Holst Centre
Laura Hassink - Managing Director STM Journals Elsevier
Sofyan Mbarki Wethouder Economische Zaken Gemeente Amsterdam
Sigrid Johannisse - Hoofd EZK-afdeling Permanente Vertegenwoordiging EU
Rina Joosten-Rabou - Mede-oprichter en CEO AI scale-up Pera

Bart Pegge (Considerati) opende de avond, Tjark Tjin-A-Tsoi (TNO) sluit het programma af met enkele concluding remarks.

Policy Primer 2023

Opening

Bart Pegge, Managing Director bij Considerati benadrukte in zijn opening het belang van een strategische blik op technologische vernieuwing; dat juist nu zo essentieel is voor de transities in onze samenleving.

Dat vraagt om verbinding tussen ieder die met hetzelfde doel werkt aan vraagstukken rond technologie & innovatie. Het goed laten landen daarvan in de samenleving, en de kansen grijpen. Verbinding op de keuzes die onze toekomst vraagt.

Policy Primer 2023

Talent, talent, talent

Wat is er nodig voor een innovatieve economie van de toekomst? Praktisch alle sprekers spraken hun zorgen uit over de zeer krappe arbeidsmarkt. En daarbij is inzet op Nederlands talent is niet afdoende, daarvoor is de pool te klein. Dit vraagt om een breed instrumentarium:

• Meer sturing op keuze voor technische studies: nu kiest 1 op de 10 voor STEM-opleidingen, dit moet naar 6 op de 10. Laat je de student kiezen, of de arbeidsmarkt?

• Blijf aantrekkelijk voor toptalent: behoud de 30%-regeling, zeker voor de talenten die we echt nodig hebben. Hou daarnaast de deur open voor internationale studenten en bindt hen aan Nederland, o.a. via het zoekjaar.

Terugkeer van industriebeleid

Met meer aandacht voor (strategische) autonomie binnen een sterke ‘geopolitieke’ Europese commissie, is de term ‘industriebeleid’ terug van weggeweest: 

• Zet niet alleen in op ‘protect’ maar ook op ‘promote’, en laat als Europa technologisch leiderschap zien. Hier ligt ook een agenderende taak voor Nederland.

• Leg meer nadruk op de innovatiekracht van start- en scaleups en faciliteer meer toegang tot investering voor start-ups – ter ontsnapping aan de zgn. ‘Valley of Death’.

Focus is a singular word, dus kies als Nederland niet een té brede aanpak. Met krapte op de arbeidsmarkt is niet alles mogelijk, dus choose wisely.

Policy Primer 2023

Blik op de transities

Richt beleid in op bedrijven die bijdragen aan de transities en maatschappelijke waarde leveren. Kies voor bedrijven die onderdeel zijn van de oplossing. Daarmee maak je indirect al een besluit over de industrie van de toekomst.

• Innovatie kost tijd. Denk (en investeer in) lange termijn. Plaats een duidelijke stip op de horizon.

• Maak meer en beter gebruik van data en wetenschappelijke inzichten die al beschikbaar zijn, voor beter inzicht in de positie van Nederland t.a.v. die transities. En laat helpen bij maken van keuzes.

Policy Primer 2023

Keuzes, keuzes, keuzes

Tjark Tjin-A-Tsoi (CEO TNO) stond in zijn closing remarks stil bij het belang van een hernieuwd industriebeleid – geen planeconomie, maar gericht op stimulering van het ondernemings- en innovatieklimaat en vereenvoudiging van regelgeving.

Daarin past ook hernieuwde aandacht voor valorisatie: Nederland is goed in fundamentele wetenschap maar laat rond valorisatie kansen liggen. Veel meer aandacht voor start- en scaleups en MKB: daar vindt innovatie plaats.

Tjin-A-Tsoi sloot af met een oproep: zet in op wat al goed gaat en waar Nederland het verschil kan maken; op de plekken waar Nederland een essentiële schakel kan zijn in de waardenketen (zgn. control points).

Policy Primer 2023

Van spreken naar doen!

Nogmaals dank aan alle sprekers en aan aanwezigen op de Policy Primer 2023. Laten we gaan werken aan het in de praktijk brengen van de aanbevelingen, en de daad bij het woord voegen. Vooral na de verkiezingen op 22 november!

Policy Primer 2023

Bekijk hier de aftermovie van de Policy Primer 2023.