Als Internet Service Provider (ISP) heeft u iedere dag honderden gebruikers die informatie versturen en opslaan. Logisch dat u niet alle content kunt screenen. Maar doen alsof uw neus bloedt zit er ook niet in.

In hoeverre bent u aansprakelijk voor de illegale content die uw gebruikers via uw diensten delen of verspreiden of voor inbreuken door uw gebruikers op andermans copyright? Moet u meewerken aan verzoeken van politie en justitie om de NAW-gegevens van gebruikers te verstrekken? En wat te doen bij een notice en takedown verzoek? Op dit soort vragen over aansprakelijkheid als tussenpersoon krijgt u van Considerati een glashelder en volledig antwoord.

Aansprakelijkheid tussenpersoon: reageren en anticiperen

Wij bieden u volledig inzicht in de grenzen van uw aansprakelijkheid als online tussenpersoon. U komt aan de hand van concrete voorbeelden te weten welke content onmiskenbaar onrechtmatig is en welke niet. Ook krijgt u advies over hoe u hoort te handelen bij NTD-verzoeken, vorderingen van opsporingsinstanties of misbruik van uw diensten.

Bovendien ontvangt u niet alleen juridisch advies over uw rechten en plichten, maar krijgt bijvoorbeeld ook hulp bij het opstellen van een klachtenprocedure. Daarnaast wordt u in contact gebracht met de juiste mensen bij de politie, het OM et cetera. Zo kunt u niet alleen reageren op actuele incidenten, maar ook anticiperen op toekomstige.

Oog voor zakelijk belang en strategie

Net als u werkt Considerati op het snijvlak van ICT, recht en bedrijfsleven. Daarom hebben we niet alleen oog voor uw juridisch belang. Ook uw zakelijk belang, uw concurrentiepositie, de publieke opinie en potentiële reputatieschade houden we continu in de gaten.

Verandert er iets, bijvoorbeeld in de regelgeving? Dan helpt Considerati u bij het behartigen van uw belangen. Dat is het voordeel van een partner die juridisch advies combineert met strategisch beleidsadvies.

Reageer én anticipeer op incidenten en beperk uw aansprakelijkheid als tussenpersoon.