Kan uw DPO ondersteuning gebruiken?

Uw Data Protection Officer (DPO), ook bekend als Functionaris Gegevensbescherming (FG) heeft een ruim takenpakket. Naast toezicht houden op de naleving van de AVG, draagt uw DPO zorg voor het geven van trainingen aan uw medewerkers en functioneert de DPO als contactpersoon rondom privacyvraagstukken. Dit uitgebreide takenpakket kan een belemmering zijn voor de effectiviteit van uw DPO.

Heeft uw organisatie al een DPO, maar staat zijn/haar daadkracht onder druk door een gebrek aan tijd, kennis en/of ervaring? Dan biedt Considerati DPO Support aan.

DPO Support

Met DPO Support beschikt u altijd over een team van ervaren specialisten van Considerati dat de DPO van uw organisatie op operationeel en strategisch niveau ondersteunt. Uw DPO beschikt met deze service over een sparringpartner bij wie hij/zij snel terecht kan voor kwalitatief hoogstaande adviezen over privacyvraagstukken of de invulling van de rol van DPO.

Wij houden rekening met de ambities en doelen die in het Privacy Governance Programma van uw organisatie staan. Mocht u nog niet over een dergelijk programma beschikken, dan kunnen wij u ook helpen met het ontwikkelen en implementeren hiervan. 

Met DPO Support krijgt uw DPO ondersteuning van consultants met meer dan tien jaar ervaring in het vakgebied.

Wat kunt u concreet van ons verwachten?

Advies en ondersteuning bij de volgende taken van uw DPO:

  • Trainen van uw werknemers ter bevordering van het privacy bewustzijn
  • Toezicht houden op de naleving van de AVG en aanverwante wetgeving
  • Onderzoeken en melden van eventuele datalekken
  • Optreden als contactpersoon voor werknemers, autoriteiten en andere belanghebbenden op het gebied van privacy
  • Op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het gebied van digitale technologie, gegevensbescherming en privacy

DPO Support is beschikbaar voor korte- en langere termijnen. Daarbij is de keuze mogelijk tussen parttime en fulltime dienstverlening. Welke dienstverlening uw organisatie nodig heeft is afhankelijk van:

  • De omvang van uw organisatie;
  • De gestelde ambitie op het gebied van privacy en gegevensbescherming;
  • Het huidige volwassenheidsniveau van reeds genomen AVG-maatregelen.

Aanvullend onderdeel

Een Privacy Governance Programma zorgt ervoor dat uw organisatie consequent en gecoördineerd met privacy en de bescherming van persoonsgegevens aan de slag gaat. Indien u nog geen Privacy Governance Programma heeft, kunnen wij uw organisatie ondersteunen bij het ontwikkelen en implementeren hiervan.

DPO as a Service

Mocht u nog geen DPO aangesteld hebben, dan bieden wij DPO as a Service aan. Met DPO as a Service registreert Considerati zich als DPO van uw organisatie. Considerati levert dan een DPO die ondersteund wordt door een team van experts. Hiermee beschikt u zonder grote investeringen over een gekwalificeerde DPO.

Leg uw vraag voor aan onze experts

Heeft u vragen over de DPO Support, wilt u advies over de hulperlening of heeft u andere vragen? Neem gerust contact met ons op. Onze experts staan u graag te woord.

Neem contact met ons op ofBel mij terug