Waar staan we nu?

Voor het einde van het jaar publiceert de Europese Commissie haar eerste voorstel voor de Digital Services Act (DSA). In de aanloop daar naartoe zitten beleidsmakers en public affairs professionals niet stil.

Deze zomer opende de Europese Commissie een consultatie met een lijst van vragen over regulering van online content. Meer dan 3000 reacties werden ingezonden. Bedrijven deelde hun ervaringen onder de huidige e-Commerce Richtlijn en wensen voor toekomstige regelgeving. De inbreng tikt al snel 75+ pagina's aan. Nederland publiceerde een non-paper met daarin positie op deze regulering van de digitale economie.  

De Digital Services Act gaat de 20 jaar oude e-Commerce Richtlijn opvolgen en zal het juridische kader zijn voor de verantwoordelijkheden van platformen, waarbij aandacht uitgaat naar marktwerking en mededinging, maar ook consumentenbescherming en democratie.

Welke vragen stellen wij aan het ministerie van Economische Zaken?


Tijdens het Webinar over de DSA dat Considerati op 1 september organiseerde, spraken we met Heleen Uijt de Haag (directielid Digitale Economie, ministerie van Economische Zaken). Haar departement is in Europa namens Nederland betrokken bij dit wetgevingsproces. Wij vroegen Heleen naar de ontwikkelingen, vraagstukken en risico's die zij ziet.  

'Het moet niet zo zijn dat DSA het nemen van verantwoordelijkheid door platforms gaat ontmoedigen,' stelde Heleen in het gesprek. Een interessante discussie ontvouwde zich rondom de categorisering van de digitale diensten voor welke de DSA gaat gelden. Wij zien in het bredere politieke speelveld dat hier nog steeds geen overeenstemming bestaat. Ook niet met het verschijnen van diverse non-papers en publiek toegankelijke reacties op de consultatie.

Een risico dat Heleen en haar team zien is de uitvoerbaarheid van regelgeving voor kleine(re) partijen. Het gaat niet om het aanpakken van big tech, het gaat om het beschermen en stimuleren van de digitale economie. Ze waarschuwt: innovatie wordt in de kiem gesmoord als je daar niet alert op bent. Het moet veilig en haalbaar zijn voor bedrijven om verantwoordelijkheid te pakken. De directie Digitale Economie blijft op dit punt nieuwsgierig naar de ervaringen van organisaties.

Vanuit de praktijk gaf Navid Kamalzadeh namens WeTransfer tijdens het webinar inzicht in wat hij een van de lastige dilemma's vindt. Samen met de andere deelnemers reflecteerde hij op de vraag hoe we voorkomen dat er door de DSA impliciet of expliciet een algemene monitoringsplicht ontstaat. Dit zou betekenen dat dienstverleners alle content op hun platforms inhoudelijk moeten controleren; een onmogelijke opgave, benadrukt Navid. 

Waarom is het (voor bedrijven) belangrijk om praktijkervaringen te delen?


Terug naar het grotere geheel: goed kunnen uitleggen wat je als techbedrijf wel en niet kunt uitvoeren of toezeggen, is nu enorm belangrijk.

Bart Schermer (partner Considerati en universitair hoofddocent Universiteit Leiden) noemt tijdens het webinar de kentering in het denken over zelfregulering en de wens voor een sterke rechtsstaat die kader stellend en meer beschermend optreed. Hij sprak over het rapport Regulering van online content van de Adviesraad Internationale Vraagstukken, waaraan Bart heeft meegeschreven.

De AIV bepleit dat waar het niet wenselijk/mogelijk is voor overheid om te reguleren, platforms verantwoordelijkheid moeten krijgen en nemen. Het is echter wel aan de overheid om hierin wel duidelijke kaders stellen om het platforms makkelijk te maken en ze eraan te kunnen houden. De DSA, gaat hierin voor alle betrokkenen natuurlijk relevant zijn. Voor minstens het komende decennium.

En wat zijn nu de vervolgstappen?

De Europese Commissie hoopt begin december al met een voorstel te kunnen komen. De wetgeving staat dus al sterk in de steigers. De meer dan 3000 reacties in de brievenbus zullen dat concept verder aanscherpen en onderbouwen.

Het ministerie van Economische Zaken blijft graag in gesprek met bedrijven die ervaring hebben met Notice & Action systemen, trusted flaggers en meer. Ons public affairs team adviseert je graag over de vervolgstappen voor jouw organisatie.

Contact