30/06/'21 - Langverwacht, en met grote impact: sinds begin deze maand zijn de nieuwe modelcontracten van de Europese Commissie voor internationale data transfers bekend. Binnenkort zal iedere organisatie die persoonsgegevens doorgeeft vanuit de EU naar landen daarbuiten, opnieuw moeten bekijken of voor die doorgiften de juiste transfermechanismes worden gebruikt. Bestaande Standard Contractual Clauses (SCC’s), die door veel organisaties worden gebruikt voor bijvoorbeeld doorgifte van HR-gegevens vanuit Nederland naar de VS, moeten worden vervangen door de nieuwe SCC’s. Bovendien heeft de Europese privacytoezichthouder richtlijnen gegeven voor onder meer aanvullende maatregelen die nodig zijn, zelfs als de nieuwe SCC’s worden gebruikt. Er zijn 6 stappen die voor iedere internationale data transfer doorlopen moeten worden, nog afgezien van het afsluiten van de contracten.

Voor grote bedrijven, met onvermijdelijk veel internationale data transfers,  is dit een megaklus. Daarbij moet rekening gehouden worden met een deadline die door de Europese Commissie is gesteld. Ook is er steeds kritischer onderzoek door pers en toezichthouders naar data transfers als gevolg van rechtspraak zoals Schrems-II, waarin privacyactivisten internationale gegevensdoorgifte met succes aan de kaak hebben gesteld.

Considerati helpt om data transfers makkelijker compliant te maken. Wij hebben hard gewerkt aan een Data Transfer pakket van diensten. Dit bestaat uit onder meer handige flow charts om eenvoudig te kunnen bepalen welke SCC’s u nodig heeft, duidelijk advies in een strategy session om een actieplan vast te stellen voor het efficient opppakken van de nodige acties om uw internationale data transfers compliant te houden, en concrete hulp bij het inregelen van de verplichte data transfer assessments in uw organisatie.

Het klinkt als een bekende slogan: leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker. De positieve kant hiervan is wel, dat goed op orde hebben van privacy compliance, en vooral op het gebied van internationaal doorgeven van persoonsgegevens, steeds meer wordt gezien als USP of in elk geval randvoorwaarde, waardoor zakelijke klanten, consumenten en burgers, de waarde ervaren van de moeite die hierin gestoken wordt.

Meer weten?

Meer weten over de nieuwe Standard Contractual Clauses voor Internationale Data Transfers? Neem dan contact op met Judith van Schie, via vanschie@considerati.com