Nederland heeft gekozen. Voor de derde keer op rij komt de VVD als grootste uit de bus. Verkenner Edith Schippers voert gesprekken met partijen om een potentiële coalitie te identificeren. Hiervoor heeft zij een week langer nodig dan oorspronkelijk beoogd. Als eerste lijken VVD als grootste partij en de ‘winnaars’ CDA, D66 en GroenLinks aan zet te zijn.

Analyse tech beleid mogelijke coalities

Ook Considerati buigt zich over het nieuwe politieke krachtenveld. In onderstaande analyse beschrijven we de twee meest waarschijnlijke coalitiescenario’s en de mogelijke implicaties daarvan voor bedrijven in de nieuwe economie. Partijstandpunten op de thema’s innovatie, cybersecurity, privacy, vestigingsklimaat, digitale economie en Europa zoals weergegeven in de verkiezingsprogramma’s vormen hierbij het uitgangspunt.

Aan de hand van deze standpunten, de prioriteit die partijen hieraan toekennen en het politieke krachtenveld, analyseren we wat dit voor de digitale economie kan betekenen.

Vertraging controversiële wetsvoorstellen

Het (in)formatieproces zal naar verwachting een aantal maanden gaan duren. De beeldvorming van een overhaast coalitieakkoord, zoals vier jaar geleden, willen de betrokken partijen voorkomen. Ook zit er geen financiële druk achter aangezien de overheidsbegroting op orde is en de economie goed draait.

De komende weken zullen de Eerste en Tweede Kamer bepalen welke wetsvoorstellen controversieel zijn. Controversiële voorstellen mogen niet behandeld worden tot er een nieuwe regering is. Hoogstwaarschijnlijk zullen de voorstellen Computercriminaliteit III en de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten hierdoor vertraging oplopen in de Eerste Kamer.

Neem voor een nadere analyse, of advies over het behartigen van uw belangen in het formatieproces contact op met Bart Pegge.