Kabinet wil dat bedrijven Privacy Impact Assessments uitvoeren

Deze week gaven minister Kamp (Economische Zaken) en staatssecretaris Teeven (Veiligheid & Justitie) tekst en uitleg aan de Tweede Kamer over de visie van het kabinet ten aanzien van e-privacy.

Bedrijven zouden bij de ontwikkeling van hun producten en de inrichting van hun organisatie een Privacy Impact Assessment moeten doen, aldus minister Kamp. Het kabinet wil namelijk dat tijdens de ontwerpfase van nieuwe producten en diensten consequent gebruik gemaakt wordt van privacy by design, zodat producten of online diensten op de markt komen die de bescherming van persoonsgegevens van consumenten als uitgangspunt hebben. De minister benadrukte dat organisaties hun klanten duidelijk moeten maken hoe zij hun dataprocessen inrichten en welke waarborgen en beveiligingsmaatregelen ingebouwd worden. Daarmee kunnen bedrijven invulling geven aan transparantie en de eigen verantwoordelijkheid die zij hebben voor de bescherming van de privacy van hun klanten.

Deze beleidslijn van het kabinet zal veel impact hebben op het bedrijfsleven. Het vergt naast compliance met privacywetgeving ook het in kaart brengen van de dataprocessen in een organisatie en solide communicatie hierover naar externe stakeholders. Considerati heeft jarenlange kennis en ervaring met de implementatie van privacy compliance in organisaties en begeleidt zowel overheden als bedrijven in het verrichten van Privacy Impact Assessments. Wilt u weten wat een Privacy Impact Assessment inhoudt en hoe u hier concreet mee kunt beginnen, bekijk dan onze fact sheet over Privacy Impact Assessments.

Binnenkort wordt het doen van Privacy Impact Assessments een wettelijke verplichting, op initiatief van de Europese Commissie. In het huidige ontwerp van de nieuwe EU Privacy Verordening wordt het verrichten van een PIA verplicht gesteld. Naar verwachting treedt deze Europese wetgeving in 2016 in werking. Considerati volgt de ontwikkelingen rondom het Nederlandse en Europese privacybeleid op de voet.

Wilt u nu al meer informatie over Privacy Impact Assessments, neemt u dan gerust contact met ons op.