Hielke AVG & UAVG in Nederlands Juristenblad

Het Nederlands Juristenblad publiceerde het artikel van Of Counsel Hielke Hijmans over de AVG en de UAVG. In zijn artikel “De AVG en de UAVG: Het grondrecht op gegevensbescherming wordt door de EU beschermd. De werking van dit recht in de Nederlandse rechtsorde roept vragen op” gaat Hielke in op een aantal fundamentele juridische vragen.

De AVG impliceert namelijk een overdracht van bevoegdheden naar de Europese Unie op een terrein dat tot de kern van de rechtsstaat behoort: de bescherming van grondrechten van burgers. Anderzijds heeft de AVG richtlijn-achtige kenmerken die juist veel ruimte laat voor precisering door de lidstaten.

De vragen in het artikel worden voornamelijk aan de hand van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State over de UAVG besproken.

Naast het artikel, publiceerde het NJB ook de NJB Vlog met Hielke. Hierin geeft hij een toelichting op zijn artikel en zijn motivatie voor het schrijven ervan.